Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Spår 11: Lärande

  Vi lär oss genom hela livet - i olika sammanhang och på olika sätt. Om lärande handlar det här spåret.

  Teologisk fördjupning

  Behöver vi lära oss mer?

  Jesus säger ”Döp dem” och ”lär dem”. Kyrkoordningen säger att församlingen ska bedriva undervisning. Varför behöver vi det? Vad betyder det idag? Hur kan lärandet förjupa oss som människor? Gunilla Martinsson reflekterar tillsammans med oss.  
  Gunilla Martinsson är kyrkoherde i Vänersborg och Väne-Ryrs församling.

  Ämnesfördjupning

  Dela tro - dela liv

  Att dela livet, att sätta ord på vad vi tänker om vår tro hjälper oss att växa som människor. Att ha ett språk för vår tro är viktigt till hjälp att växa i tron. Nationell nivå har haft ett projekt under flera år som avslutas under 2018 där fokus varit att dela tro och liv. Vi fortsätter med detta, med nya infallsvinklar från nationell nivå. Maria Wingård delar med sig av erfarenheter som vi kan ta med oss till våra församlingar.
  Maria Wingård har varit projektledare för det nationella projektet "Dela tro - dela liv" och kommer att fortsätta detta arbete.

  Tillämpning/konkretion

  Befriande bibelläsning

  Vi får prova på ett inspirerande sätt att läsa bibeln tillsammans som handlar om att med början i våra egna liv söka den befriande kraften i varje text. Det innebär också att släppa tanken på att någon har tolkningsföreträde i kraft av teologisk utbildning eller liknande. Istället är det delandet av vad var oh en hör i entext som står i centrum, för att på så vis få en vidgad och fördjupad förståelse av vad Gud vill säga oss. Katarina Hedqvist och Magnus Hedqvist leder seminariet.
  Katarina Hedkvist är stiftsadjunkt i Växjö stift. Magnus Hedqvist är präst i kriminalvården och arbetar med Svenska kyrkans familjerådgivning. Båda har varit utsända medarbetare i Latinamerika.

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2017-12-08
  X
  Dokumentid: 1369909- Webid: 29142 - Unitid: 4