Dölj bild

Skara stift

Spår 1: Idealitet i förändring

Med inspiration från Svenska kyrkan i utlandet och från Höganäs församling får vi tips och redskap för att arbeta med det ideella medarbetarskapet. Vi får också ta del av forskning och trender som säger något om framtiden.

Teologisk fördjupning:

Kyrka stavas ”medarbetarskap”

Om medarbetarskapets teologi och praxis i utlandsförsamlingen. Per Anders Sandgren frågar sig om inte kyrkans innersta väsen är medarbetarskap och Paulus var kyrkans första medarbetarkonsult? I utlandsförsalingarna är ideellt medarbetarskap självklart och livsnödvändigt. Hur kan vi lära av det?
Per Anders Sandgren är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge

Ämnesfördjupning:

Hur engagerar sig människor i framtiden?

I många församlingar strävar och längtar man efter fler ideella medarbetare. Vi vet också att många uttrycker en vilja till ideellt engagemang i Svenska kyrkan. Hur skapas möjlighetsrum inom församlingen där människor ryms med sin vilja till engagemang? Vem är det som vill engagera sig, i vad och på vilket sätt? Vad säger forskning och trender om hur det ser ut om fem eller tio år? Kring dessa frågor och hur församlingen redan nu kan börja möta den framtid som kommer funderar JanOlof Nordström tillsammans med dig.
JanOlof Nordström är samordnare på Ideellt Forum

 

Tillämpning/konkretion

Så här har vi gjort!

I Höganäs församling har man länge arbetat långsiktigt och strategiskt för att möjliggöra för ideellt engagemang.Här vill man uppmuntra alla medlemmar att vara en viktig kugge i folkets kyrka. Hur man arbetat med denna fråga kommer Josefina Klang att berätta om i detta seminarium.
Josefina Klang är ideell samordnare i Höganäs församling.

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 13:01
X
Dokumentid: 1369431- Webid: 29142 - Unitid: 4