Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Rekommendationer med anledning av coronaviruset  

  Här samlar Skara stift rekommendationer, aktuella vägledningar och information gällande coronaviruset. Sidan uppdateras.

  Kyrkostyrelsen har beslutat om möjlighet till sammanträden på distans

  Nu är beslutet fattat som gör det möjligt för Svenska kyrkans beslutsfattande organ att hålla sammanträden på distans. Vissa kriterier ska dock vara uppfyllda. Läs mer här 

  Guide för digitala möten

  Uppdatering 28 mars: Nu finns en guide till några olika alternativ för digitala möten. Läs mer här.

  Information om Skärtorsdagen i Skara domkyrka

  På Skärtorsdagen har präster och diakoner blivit särskilt inbjudna till domkyrkan av biskop Åke, men dessvärre utgår både föreläsning och fika. Mässan kommer utifrån nuvarande situation att firas enligt plan. Anmälda har fått mail med information.

   

  Gudstjänst och nattvardsfirande

  Uppdatering 18 mars: Nu finns information om vad som kan vara bra att tänka på vid digitala gudstjänster och andakter, utifrån innehåll, teknik och juridik. Läs mer här

  När det gäller gudstjänst och nattvard avgör kyrkoherden i varje pastorat/församling hur det ska firas och vad som gäller lokalt. Har du frågor kring detta, vänd dig till din kyrkoherde.
  Läs hälsningen från biskop Åke på Skara stifts webbplats
  Så här skriver Svenska kyrkan på nationell nivå

   

  Diakoni

  Uppdatering 25 mars: Ett antal organisationer, däribland Svenska kyrkan, har träffat en överenskommelse för att säkerställa att kommunerna kan hjälpa personer i riskgrupperna med exempelvis mat och mediciner. Det innebär en formalisering av det goda arbete som på många håll redan sker. Läs mer på nationella intranätet
  Här kan du läsa pressmeddelandet på Svenska kyrkans nationella webbplats
  Har du frågor kring detta, kontakta stiftsdiakon Evelin Esseen, tfn 0511-26220.

  Uppdatering 24 mars: Ta del av goda exempel, tips och råd på hur församlingar ställer om sin diakonala verksamhet i en tid av oro. Sidan uppdateras kontinuerligt. Här sammanfattas också vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på i vissa nyskapande initiativ. Exemplen och råden tas fram i huvudsak i samverkan med stiften.
  Till intranätsidan 

  Kommunikation

  Vad som gäller beträffande verksamhet, gudstjänstfirande och nattvard skiljer sig lite åt i olika församlingar/pastorat. Kom ihåg att tydligt berätta vad som gäller lokalt och att uppdatera facebook-sidor och webbplats med korrekt och aktuell information. 

  Uppdatering 19 mars: Fasteaktionen är igång och medmänsklighet är viktigare än någonsin. När insamlingsaktiviteter nu ställs in i Sverige behöver vi hjälpas åt att hitta andra kreativa sätt att samla in pengar.
  Till intranätsidan om Fasteaktionen under coronakrisen

  Svenska kyrkan i Malmö har gjort en affisch som får användas fritt – eller som kan inspirera och anpassas utifrån hur det ser ut i den egna församlingen/pastoratet.
  Ladda ner affischen "Tillfälliga ändringar i sättet vi firar gudstjänst"
  Ladda ner affischen på engelska 

  Kurser och arrangemang i Skara stifts regi

  Coronaviruset ger anledning att fundera över kurser och arrangemang i Skara stifts regi. Detta har tyvärr hittills resulterat i att Syföreningsdagarna och Presidiekonferensen inte kommer att genomföras som planerat. I övrigt görs bedömningar från fall till fall. Som anmäld deltagare kommer du att kontaktas om förändringar sker.  
  Den nationella kulturarvskonferensen som var planerad att äga rum i Skara 12-14 maj, med nationell nivå, Skara stift, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen som arrangörer är inställd.
  Uppdatering 13 mars: Kurser och nätverksträffar i Skara stifts regi till och med 5 april är inställda/flyttade. Anmälda deltagare kontaktas. Vad gäller senare arrangemang tas beslut framöver. 

  Om du är sjuk, orolig eller vill veta mer

  För information om Coronaviruset, börja med att söka på
  Folkhälsomyndigheten.se 
  1177.se
  Krisinformation.se
  11313.se

  Om du inte hittar det du söker och har allmänna frågor om viruset kan du ringa 113 13. Information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

  Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177. 

  Om du är orolig är du välkommen till din församling. Jourhavande präst nås via 112 eller via chatten på nätet. 

  Om du varit på resa 

  Har du nyligen kommit hem från en resa i något av de aktuella riskområdena och får influensaliknande symtom, kontakta sjukvårdsupplysningen via 1177 och följ deras anvisningar. Om arbetet tillåter kan det efter en sådan resa vara lämpligt att arbeta hemifrån under virusets inkubationstid, som bedöms vara 14 dagar. Samråd alltid med ansvarig chef. Coronaviruset är en av flera andra risker som bör vägas in vid planering av resor.  

  Begravningsverksamhet och information till arbetsgivare 

  Uppdatering 24 mars: Säkerställ nödvändig verksamhet genom att göra en kontinuitetsplan. Det finns mallar att använda eller utgå ifrån. 
  Kontinuitetshantering
  Mall för kontinuitetsplan

  FAQ: Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus 

  Vad gäller begravningsverksamheten och information till arbetsgivare samlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpande information på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-coronavirus-covid-19-for-arbetsgivare-och-begravningshuvudman
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/arbetsgivarfragorx

  Skara stift följer utvecklingen

  Skara stift följer tillsammans med krishanteringssamordningen på nationell nivå löpande utvecklingen av coronaviruset. Svenska kyrkan har regelbundet kontakt med ansvariga myndigheter, bland andra utrikesdepartementet (UD) och Socialstyrelsen.  

  Vid tidigare internationella utbrott av bland annat ebolavirus och svininfluensa togs nationella riktlinjer fram för begränsning av smittspridning. Om myndigheterna utfärdar liknande instruktioner för coronaviruset kommer sådan information att gå ut.  

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

  Utrikesdepartementets rekommendationer:
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-03-28
  X
  Dokumentid: 1482816- Webid: 29142 - Unitid: 4