Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Rekommendationer med anledning av coronaviruset  

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Här samlar Skara stift rekommendationer, aktuella vägledningar gällande coronaviruset. Scrolla ner för att hitta information och inspiration för olika områden som exempelvis gudstjänst, beslutsfattande organ, diakoni, barn och unga, begravningsverksamhet, information för arbetsgivare. Sidan uppdateras.

  Uppdatering 26 oktober:

  Maxgränsen för samlingar: Från 1 november får gudstjänst firas med maximalt 300 personer och med minst en meters avstånd mellan varje person.
  Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte längre finns anledning att vidhålla den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Från och med 22 oktober gäller att personer som är 70 år och äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla.​ Läs mer här

   

  ---- 

  Beslutsfattande organ

  Årsredovisningens behandling i coronatider

  Kyrkostyrelsen har beslutat om möjlighet till sammanträden på distans. Vissa kriterier ska dock vara uppfyllda. Läs mer här 

  Guide för digitala möten

  Skara stift har sammanställt en guide till några olika alternativ för digitala möten. Läs mer här.

  Gudstjänst och nattvardsfirande

  Ordning för minnesgudstjänst  I den tid vi nu befinner oss behöver begravningar ibland ske utan att släkt och vänner har möjlighet att närvara. Därför har biskopsmötet tagit fram en ordning för minnesgudstjänst som kan användas när begravningsgudstjänst redan skett, eller när gravsättning skett utan en begravningsgudstjänst. Läs mer

  Biskopsmötets dokument "När vi inte kan fira nattvard under Coronakrisen" hittar du här 

  Nu finns information om vad som kan vara bra att tänka på vid digitala gudstjänster och andakter, utifrån innehåll, teknik och juridik. Läs mer här

  När det gäller gudstjänst och nattvard avgör kyrkoherden i varje pastorat/församling hur det ska firas och vad som gäller lokalt. Har du frågor kring detta, vänd dig till din kyrkoherde.
  Läs hälsningen från biskop Åke på Skara stifts webbplats
  Så här skriver Svenska kyrkan på nationell nivå

  Barn och unga

  Barn- och ungdomssidan uppdaterad med information om konfirmation 

  Här hittar du stöd och material i arbetet bland barn och unga under den tid då coronaviruset sprids. 

   

  Kör- och musikverksamhet

  Svenska kyrkan har tagit fram rekommendationer för kör och musikverksamhet. Även Sveriges yrkesmusikerförbund har tagit fram riktlinjer.
  Svenska kyrkan är en av landets största arrangörer av konserter och arrangemang. Många frilansande musiker har drabbats hårt under coronapandemin.  Svenska kyrkan har tagit fram tagit fram råd och vägledning angående hanterandet av inställda konserter och musikgudstjänster. ​
  På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du också läsa mer om rekommendationer när det gäller körverksamhet under Covid-19.

  Diakoni

  Själavård och samtal Här hittar du råd och stöd om själavård och samtal

  Här finns länkar till sidor om diakoni:
  Stöd och material om själavård och samtal
  Hjälp och stöd för dig som arbetar med migrationsfrågor
  Information om att söka medel från Radiohjälpen
  Råd och stöd i arbetet bland äldre
  Råd och stöd i arbetet med ideella medarbetare
  Samlingssida om diakonalt stöd

  Sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram ett förslag på avskedsord att användas av personal i samband med dödsfall på exempelvis äldreboenden. Orden är allmänmänskliga och kan riktas till alla. Dokumentet kan, om så önskas, spridas till personal på äldreboenden inom församlingens/pastoratets område. Ladda ner dokumentet

  Kommunikation

  Vad som gäller beträffande verksamhet, gudstjänstfirande och nattvard skiljer sig lite åt i olika församlingar/pastorat. Kom ihåg att tydligt berätta vad som gäller lokalt och att uppdatera facebook-sidor och webbplats med korrekt och aktuell information. 

  Kommunikation inför allhelgona: Allhelgona 2020 är speciell. Många har mist en anhörig, men har inte kunnat ta avsked eller delta i en begravning som vanligt. Den enkla tröstande kramen har inte kunnat ges och många kan känna sig ensam i sin sorg. Det samlade budskapet är ändå: Du är inte ensam i din sorg". ​Läs mer

   

  Begravningsverksamhet och information till arbetsgivare 

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om covid-19 - för arbetsgivare och kyrkogård

  Arbetsgivares ansvar för att minska risken för spridning av covid-19 

  Säkerställ nödvändig verksamhet genom att göra en kontinuitetsplan. Det finns mallar att använda eller utgå ifrån. 
  Kontinuitetshantering
  Mall för kontinuitetsplan

  FAQ: Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus 

  Vad gäller begravningsverksamheten och information till arbetsgivare samlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpande information på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-coronavirus-covid-19-for-arbetsgivare-och-begravningshuvudman
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/arbetsgivarfragorx

  Om du är sjuk, orolig eller vill veta mer

  För information om Coronaviruset, börja med att söka på
  Folkhälsomyndigheten.se 
  1177.se
  Krisinformation.se
  11313.se

  Om du inte hittar det du söker och har allmänna frågor om viruset kan du ringa 113 13. Information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177.  Om du är orolig är du välkommen till din församling. Jourhavande präst nås via 112 eller via chatten på nätet. 

  Skara stift följer utvecklingen

  Skara stift följer tillsammans med krishanteringssamordningen på nationell nivå löpande utvecklingen av coronaviruset. Svenska kyrkan har regelbundet kontakt med ansvariga myndigheter, bland andra utrikesdepartementet (UD) och Socialstyrelsen.  

  Vid tidigare internationella utbrott av bland annat ebolavirus och svininfluensa togs nationella riktlinjer fram för begränsning av smittspridning. Om myndigheterna utfärdar liknande instruktioner för coronaviruset kommer sådan information att gå ut.  

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

  Utrikesdepartementets rekommendationer:
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

  Livsmedelverkets råd om bra mat för äldre:
  https://www.livsmedelsverket.se/aldre https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre​

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-10-26
  X
  Dokumentid: 1482816- Webid: 29142 - Unitid: 4