Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Rekommendationer med anledning av coronaviruset  

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Håll dig uppdaterad om det senaste om Corona på denna sida.

  Här samlar Skara stift rekommendationer, aktuella vägledningar gällande coronaviruset. Scrolla ner för att hitta information och inspiration för olika områden som exempelvis gudstjänst, beslutsfattande organ, diakoni, barn och unga, begravningsverksamhet, information för arbetsgivare. Sidan uppdateras.

  Beslutsfattande organ

  Uppdatering 16 april: Årsredovisningens behandling i coronatider

  Kyrkostyrelsen har beslutat om möjlighet till sammanträden på distans. Vissa kriterier ska dock vara uppfyllda. Läs mer här 

  Guide för digitala möten

  Uppdatering 28 mars: Nu finns en guide till några olika alternativ för digitala möten. Läs mer här.

  Gudstjänst och nattvardsfirande

  Uppdatering 15 maj: I den tid vi nu befinner oss behöver begravningar ibland ske utan att släkt och vänner har möjlighet att närvara. Därför har biskopsmötet tagit fram en ordning för minnesgudstjänst som kan användas när begravningsgudstjänst redan skett, eller när gravsättning skett utan en begravningsgudstjänst. Läs mer

  Uppdatering 8 april: Biskopsmötets dokument "När vi inte kan fira nattvard under Coronakrisen" hittar du här 

  Uppdatering 6 april: Om Gudstjänst i Coronatid.  

  Uppdatering 2 april: Biskop Åke: Vi behöver tänka utanför boxen. Utdrag ur brev till stiftets kyrkoherdar, läs mer på webbplatsen

  Uppdatering 28 mars: Biskop Åke: Gudstjänster förbjuds inte! Läs mer på Skara stifts webbplats
  "Högst 50 personer får samlas - kyrkorna påverkas"​ Läs mer på nationella intranätet

  Uppdatering 18 mars: Nu finns information om vad som kan vara bra att tänka på vid digitala gudstjänster och andakter, utifrån innehåll, teknik och juridik. Läs mer här

  När det gäller gudstjänst och nattvard avgör kyrkoherden i varje pastorat/församling hur det ska firas och vad som gäller lokalt. Har du frågor kring detta, vänd dig till din kyrkoherde.
  Läs hälsningen från biskop Åke på Skara stifts webbplats
  Så här skriver Svenska kyrkan på nationell nivå

  Barn och unga

  Uppdatering 31 maj: Barn- och ungdomssidan uppdaterad med information om konfirmation 

  Uppdatering 8 april: Här hittar du stöd och material i arbetet bland barn och unga under den tid då coronaviruset sprids. 

  Diakoni

  Uppdatering 15 maj: Uppdaterad information om möjligheten att söka medel från Radiohjälpen.  

  Uppdatering 29 april: Behovet av samtal är stort och samtidigt påverkas de praktiska möjligheterna att utöva själavård och föra samtal när vi inte alltid fysiskt kan träffas. Här hittar du råd och stöd om själavård och samtal

  Uppdatering 24 april: Den 25 mars träffades en överenskommelse (se nedan) mellan ett antal organisationer som handlar om att möjliggöra så att riskgrupper får hjälp med matleveranser med mera. Nu finns mer samlad information om avtalet på intranätet. 

  Uppdatering 8 april: Mycket information samlas på intranätet för att stötta i församlingsarbetet. Här finns länkar till sidor om diakoni:
  Stöd och material om själavård och samtal
  Hjälp och stöd för dig som arbetar med migrationsfrågor
  Information om att söka medel från Radiohjälpen
  Råd och stöd i arbetet bland äldre
  Råd och stöd i arbetet med ideella medarbetare
  Samlingssida om diakonalt stöd

  Uppdatering 1 april: Sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram ett förslag på avskedsord att användas av personal i samband med dödsfall på exempelvis äldreboenden. Orden är allmänmänskliga och kan riktas till alla. Dokumentet kan, om så önskas, spridas till personal på äldreboenden inom församlingens/pastoratets område. Ladda ner dokumentet

  Uppdatering 25 mars: Ett antal organisationer, däribland Svenska kyrkan, har träffat en överenskommelse för att säkerställa att kommunerna kan hjälpa personer i riskgrupperna med exempelvis mat. Det innebär en formalisering av det goda arbete som på många håll redan sker. Läs mer på nationella intranätet
  Här kan du läsa pressmeddelandet på Svenska kyrkans nationella webbplats
  Har du frågor kring detta, kontakta stiftsdiakon Evelin Esseen, tfn 0511-26220.

  Uppdatering 24 mars: Ta del av goda exempel, tips och råd på hur församlingar ställer om sin diakonala verksamhet i en tid av oro. Sidan uppdateras kontinuerligt. Här sammanfattas också vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på i vissa nyskapande initiativ. Exemplen och råden tas fram i huvudsak i samverkan med stiften.
  Till intranätsidan 

  Kommunikation

  Vad som gäller beträffande verksamhet, gudstjänstfirande och nattvard skiljer sig lite åt i olika församlingar/pastorat. Kom ihåg att tydligt berätta vad som gäller lokalt och att uppdatera facebook-sidor och webbplats med korrekt och aktuell information. 

  Uppdatering 19 mars: Fasteaktionen är igång och medmänsklighet är viktigare än någonsin. När insamlingsaktiviteter nu ställs in i Sverige behöver vi hjälpas åt att hitta andra kreativa sätt att samla in pengar.
  Till intranätsidan om Fasteaktionen under coronakrisen

  Svenska kyrkan i Malmö har gjort en affisch som får användas fritt – eller som kan inspirera och anpassas utifrån hur det ser ut i den egna församlingen/pastoratet.
  Ladda ner affischen "Tillfälliga ändringar i sättet vi firar gudstjänst"
  Ladda ner affischen på engelska 

  Kurser och arrangemang i Skara stifts regi

  Uppdatering 6 april: Kurser och arrangemang till och med 31 maj är som tidigare berättats inställda i ursprunglig version. Några kommer dock att hållas digitalt. Håll dig uppdaterad genom att läsa på kurssidan. 

  Uppdatering 31 mars: Kurser och arrangemang i Skara stifts regi som varit planerade att hållas till och med 31 maj är inställda/flyttade. Anmälda deltagare kontaktas. 

  Begravningsverksamhet och information till arbetsgivare 

  Uppdatering 14 april: Information från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation om den situation som uppstår om beslut tas att stänga skolor och barnomsorg och som innebär att vårdnadshavarna måste vara borta från arbetet.  Vårdnadshavare med funktioner i samhällsviktig verksamhet ska dock erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Läs dokumentet här

  Uppdatering 7 april: Kom ihåg att säkerställa beredskap för att ge fler personer utökad delegation när det gäller att exempelvis beställa systembehörigheter, attesträtt och behörigheter till banken och Skatteverket. Detta för att kunna verkställa betalningar även vid eventuella sjukskrivningar i coronatider. Uppmaningen gäller för pastorat och församlingar som inte använder Servicebyråns tjänster eller köper in tjänster på annat sätt. 

  Uppdatering 6 april: Arbetsgivares ansvar för att minska risken för spridning av covid-19 

  Uppdatering 24 mars: Säkerställ nödvändig verksamhet genom att göra en kontinuitetsplan. Det finns mallar att använda eller utgå ifrån. 
  Kontinuitetshantering
  Mall för kontinuitetsplan

  FAQ: Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus 

  Vad gäller begravningsverksamheten och information till arbetsgivare samlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpande information på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-coronavirus-covid-19-for-arbetsgivare-och-begravningshuvudman
  https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/arbetsgivarfragorx

  Om du är sjuk, orolig eller vill veta mer

  För information om Coronaviruset, börja med att söka på
  Folkhälsomyndigheten.se 
  1177.se
  Krisinformation.se
  11313.se

  Om du inte hittar det du söker och har allmänna frågor om viruset kan du ringa 113 13. Information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177.  Om du är orolig är du välkommen till din församling. Jourhavande präst nås via 112 eller via chatten på nätet. 

  Om du varit på resa 

  Har du nyligen kommit hem från en resa i något av de aktuella riskområdena och får influensaliknande symtom, kontakta sjukvårdsupplysningen via 1177 och följ deras anvisningar. Om arbetet tillåter kan det efter en sådan resa vara lämpligt att arbeta hemifrån under virusets inkubationstid, som bedöms vara 14 dagar. Samråd alltid med ansvarig chef. Coronaviruset är en av flera andra risker som bör vägas in vid planering av resor.  

  Skara stift följer utvecklingen

  Skara stift följer tillsammans med krishanteringssamordningen på nationell nivå löpande utvecklingen av coronaviruset. Svenska kyrkan har regelbundet kontakt med ansvariga myndigheter, bland andra utrikesdepartementet (UD) och Socialstyrelsen.  

  Vid tidigare internationella utbrott av bland annat ebolavirus och svininfluensa togs nationella riktlinjer fram för begränsning av smittspridning. Om myndigheterna utfärdar liknande instruktioner för coronaviruset kommer sådan information att gå ut.  

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

  Utrikesdepartementets rekommendationer:
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation
  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

  Livsmedelverkets råd om bra mat för äldre:
  https://www.livsmedelsverket.se/aldre https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre​

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-07-08
  X
  Dokumentid: 1482816- Webid: 29142 - Unitid: 4