Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Program för kompetensutveckling

  Stiftets uppdrag är att främja församlingarnas arbete. Detta sker bland annat genom att vi erbjuder kompetensutveckling.

  I Kyrkoordningens 6:e kapitel, paragraf 4, beskrivs stiftsorganisationens uppgift:
  ”Stiftet skall främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission."

  Detta sker genom att stiftet erbjuder utbildning och fortbildning samt genom andra insatser. I enlighet med kyrkoordningen har stiftsstyrelsen för Skara stift formulerat sig kring denna uppgift: ”Stiftet erbjuder kompetensutveckling för förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare, så att reflektion stimuleras, kunskap fördjupas och så att förtroendevaldas och kyrkoherdars gemensamma ansvar för styrning och ledning främjas.”

  Ett särskilt policydokument har antagits av stiftsstyrelsen som ska vara vägledande för hur Skara stift arbetar med kompetensutveckling.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Kerstin Larsson, Skara stift
  Uppdaterad
  2017-11-10
  X
  Dokumentid: 771530- Webid: 29142 - Unitid: 4