Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Predikokurs för ideella medarbetare

  Välkommen till en kurs som vänder sig till dig som är ideell och leder andakter, helgmålsböner eller gudstjänster eller till dig som skulle vilja leda och behöver utbildning eller fördjupning.

  Att få uppdraget att predika och leda gudstjänst är stort. Denna kurs riktar sig till dig, ideell medarbetare, som av din kyrkoherde får uppdraget. Kursen kommer att vara på en grundläggande nivå så det krävs inga specifika förkunskaper i ämnet. Däremot är det värdefullt med all den erfarenhet och kunskap som du bär med dig. Du får självklart även gärna delta om du har erfarenheter av att leda gudstjänst och predika. Dessutom är det bra om ni kommer två deltagare från samma församling!

  Vi kommer att träffas vid tre tillfällen på Lilleskogs kursgård utanför Alingsås. Mellan de tillfällen vi träffas kommer du att få uppgifter att göra i din hemförsamling/pastorat. Till din hjälp kommer du att ha handledning av någon av församlingens/pastoratets präster. Kursledarna kommer också att läsa dina texter och kommentera.

  KURSTILLFÄLLEN

  Kurstillfälle 1: 22-23 mars 2019
  Från klockan 15:00 på fredagen till ca 15:30 på lördagen
  Vid detta tillfälle kommer vi att arbeta med gudstjänstens uppbyggnad, kyrkoåret och evangelieboken samt hur en predikan växer fram. Mellan första och andra träffen kommer du att skriva minst en predikan och hålla denna vid en andakt/gudstjänst som leds av en präst. Innan och efter tillfället kommer du tillsammans med handledaren att samtala om gudstjänsten och predikan.  

  Kurstillfälle 2: 7 september 2019
  Från klockan 9:30 till 17:00 på lördagen
  Vid den andra träffen kommer vi att dela erfarenheter av predikoarbetet samt arbeta med retorik. Mellan andra och tredje träffen kommer du att leda en hel gudstjänst. Du kommer att få handledning innan och efter gudstjänsten.  

  Kurstillfälle 3: 8-9 november 2019
  Från klockan 15:00 på fredagen till ca 15:30 på lördagen
  Vid den tredje träffen kommer vi att dela erfarenheter från att leda hela gudstjänsten. Vi kommer även att arbeta med röst och talvård, teologi samt hur man kan arbeta tillsammans med musikern kring gudstjänsten.  

  KURSKOSTNAD
  Kurskostnaden är 6.000 kr i enkelrum.

  ANMÄLAN
  ​Kursen har plats för max 16 personer. Du anmäler själv ditt deltagande via anmälningsformuläret (se länk i rutan här intill). Obs! Dessutom ska ett brev från kyrkoherden i din församling/pastorat skickas till någon i kursledningen (Gunilla Nordin eller Fredrik Hägglund) där det framgår vem som kommer att vara din handledare. Anmälan ska göras senast den 15 februari 2019.

  MER INFORMATION
  Mer detaljerad information om föredragshållare och innehåll kommer så småningom. Du kan också kontakta kursledningen, se kontaktuppgifter i rutan här intill. 

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2018-10-08
  X
  Dokumentid: 1410042- Webid: 29142 - Unitid: 4