Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Pedagogik för konfirmandarbete, 7,5 hp

  Kursen är en uppdragsutbildning på högskolenivå kring en av våra vanligaste, roligaste men ibland svåraste arbetsuppgifter – konfirmandarbetet.

  Du som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, didaktik och lärande i relation till konfirmander och ungdomar – den här kursen är för dig!  

  Fortbildningen stärker dig som medarbetare i din yrkesutövning och ger på samma gång mycket tillbaka till församlingen. I utbildningen behandlas pedagogikens grundläggande begrepp och konfirmandarbetets mål och utformning.

  Dagens konfirmander finns i en tid med stora utmaningar och omvälvningar, och som medarbetare behöver vi ständigt förhålla oss till vår dåtid, nutid och framtid. Omvärldsanalys, ungdomars livsvillkor och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår i kursen.  

  Det övergripande syftet är att församlingens arbete med konfirmander ska bli ännu bättre. Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete betonar att anställda medarbetare i konfirmandarbetslaget ska ges kontinuerlig kompetensutveckling inom teologi och pedagogik (11 §) då det främjar kvalitén och arbetsglädjen i konfirmandarbetet. Under 2021 implementerar Svenska kyrkan uppdaterade riktlinjer för konfirmandarbetet vilket gör kunskap och kännedom om dessa mer relevant än någonsin. ​

  Utbildningen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan: diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster och andra yrkesverksamma med undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.

  Uppdragsutbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift samt Linköpings universitet. ​

  Tid och plats
  Kurstillfälle I: 6-7 oktober 2021 i Karlstad
  Kurstillfälle II: 2-4 februari 2022 i Skövde
  Kurstillfälle III: 1-3 juni 2022 i Vadstena  
  Stiftsträffar tillkommer. 

  Kostnad
  12000 kronor, fördelat på två budgetår. Kostnad för litteratur och resor tillkommer. Skara stift subventionerar kost och logi för de två platser vi får tillgång till på utbildningen. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott. För den som är antagen till kursen och har bekräftat sin plats är anmälan bindande och hela avgiften debiteras. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften.

  Anmälan
  Du anmäler dig här senast den 15 maj 2021 Varje stift behandlar ansökningar till kursen i den ordning de kommer in. Vid fler ansökningar än antal platser fördelar stiften tillsammans platserna efter bedömning av behov, nytta och fördelning i stiften. Skara stift har tillgång till 2 ordinarie platser och reservplatser i mån av plats.

  Kontakt

  Skapad:2018-04-24 15:36:00

  Lise Sögaard, stiftsadjunkt för konfirmand, barn och unga 0-18 år
  Direkt: 0511-262 59​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-03-12
  X
  Dokumentid: 1534456- Webid: 29142 - Unitid: 4