Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Musik i Skara stift

  Foto: Per Hård af Segerstad

  I Skara stift finns cirka 170 anställda kyrkomusiker. De möter varje vecka människor i alla åldrar i gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter, körer och undervisning med mera. Här hittar du material om musikanvändning, orgelundervisning, rekrytering och annat matnyttigt som har med kyrkomusik att göra.

  I den evangelisk-lutherska traditionen, som Svenska kyrkan tillhör, har sång och musik alltid haft en framträdande plats. Martin Luther menade att musiken är en av Guds främsta gåvor och han ville att församlingen skulle vara delaktig i gudstjänstens musik.

  Musikens främsta uppgift är att väcka tro, förmedla livsmod, skapa gemenskap och tolka livets olika skeenden.

  Skara stift har en musikkonsulent som arbetar med att stödja och inspirera kyrkomusikernas arbete. Detta sker genom fortbildning, projekt och rekrytering. 

  Musikanvändning

  Information om att köpa originalnoter och teckna avtal med STIM​ samt användning av inspelad musik i Svenska kyrkan hittar du här.

  Orgelundervisning och rekrytering

  Vår främsta uppgift som kyrka är att rekrytera lärjungar! Men vi måste också aktivt börja tänka rekrytering när det gäller alla olika yrkesprofiler i Svenska kyrkan. I Skara stift görs en särskild satsning på orgelspel. Läs mer om Nya tag för orgelspelet.

  Orgeln är fortfarande en mycket viktig inkörsport till kyrkomusikeryrket och mycket görs i stiftet när det gäller orgelspel bland barn och unga!

  Fortbildning och inspiration

  Musikgudstjänster och konserter

  Kyrkomusiken är en viktig del i kyrkans liv. I Skara stift finns ett stort utbud av musikgudstjänster, konserter, lunchkonserter m.m.

  På Skara stifts webbplats hittar du mer information om musikgudstjänster och konserter runt om i stiftet. 

  Kör och musikverksamhet i Coronatider

  Svenska kyrkan har tagit fram rekommendationer för kör och musikverksamhet. 

  Även Sveriges yrkesmusikerförbund har tagit fram riktlinjer.

  Svenska kyrkan är en av landets största arrangörer av konserter och arrangemang. Många frilansande musiker har drabbats hårt under coronapandemin.  Svenska kyrkan har tagit fram tagit fram råd och vägledning angående hanterandet av inställda konserter och musikgudstjänster 

  ​På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du också läsa mer om rekommendationer när det gäller körverksamhet under Covid-19.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-08-17
  X
  Dokumentid: 1405555- Webid: 29142 - Unitid: 4