Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Lokalförsörjningsplaner

  Foto: Anna Theander

  Svenska kyrkan har nästan 20 000 byggnader, varav cirka 3 400 är skyddade kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen (KML). Här hittar du mer information om lokalförsörjningsplaner, som är ett redskap för att kartlägga behov och åtgärder gällande fastigheter i församlingar och pastorat.

  Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det bidrar till att en fjärdedel av byggnaderna används mindre än en gång i veckan. Men det kan även vara det motsatta, att man på vissa ställen är trångbodda. Många byggnader behöver dessutom anpassas för nya verksamheter och dagens behov.  

  Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder.

  Införande i Skara stift

  Inför det kommande arbetet med lokalförsörjningsplaner ordnar Skara stift introduktionsutbildningar för församlingar och pastorat. I Skara stift är planen att erbjuda denna utbildning i omgångar för att de församlingar och pastorat som jobbar med sin församlingsinstruktion innevarande år ska kunna påbörja arbetet med lokalförsörjningsplan därefter. Introduktionsdagen förklarar varför Svenska kyrkan inför lokalförsörjningsplaner och vad planeringsarbetet innebär i stort samt vad nyttan är för enskilda församlingar och pastorat.

  Under senhösten kommer en handledning att vara framtagen. Handledningen, tillsammans med en föreslagen arbetsmetod, beskriver processen och kommer att innehålla mallar, exempel och checklistor. Aktuell information finns på det nationella intranätet.

  Aktiviteter 2019

  Den 6 februari arrangerade Skara stift en pilotutbildning tillsammans med nationell nivå för Borås pastorat, Lidköpings församling och Tidaholms pastorat. Detta som en del i utvecklingsarbetet av introduktionsutbildningen.

  Den 23 maj ordnades den första introduktionsutbildningen för de församlingar och pastorat som arbetar med församlingsinstruktioner under året.

  Den 2 oktober ordnas ett extra utbildningstillfälle, då flera enheter har visat intresse för att komma igång med sina lokalförsörjningsplaner i ett tidigare skede. Mer information finns på stiftets intranät under Kurser och arrangemang.

  Den 7 november arrangeras en pilotutbildning till Borås pastorat, Lidköpings församling och Tidaholms pastorat vad gäller Handledning i arbetet med framtagande av lokalförsörjningsplan.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefin Roos, Skara stift
  Uppdaterad
  2019-06-12
  X
  Dokumentid: 1446543- Webid: 29142 - Unitid: 4