Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Det kyrkliga kulturarvet

  I Skara stift finns cirka 430 kyrkor och kapell. Dessutom äger Svenska kyrkan en rad andra fastigheter som alla behöver vård och underhåll.

  Kostnaderna för att förvalta fastigheter utgör en betydande del av kyrkans budget. Kyrkor, kyrkogårdar, inventarier och andra byggnader är också en viktig del av det svenska kulturarvet. Därför är det viktigt hur vi tar hand om det.
     Vid stiftskansliet i Skara finns ett par tjänster med inriktning på att stödja församlingarna i byggnads- och kulturarvsfrågor. Det sker dels genom rådgivning och kurser, dels genom att stiftet sköter hanteringen av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.
     Stiftskansliet gör i samband med visitationer besök i pastorat och församlingar. Då går man igenom kyrkobyggnader och inventarier tillsammans med lokala representanter. Vid dessa tillfällen ges också råd om skötsel. Dessa besök görs minst vart sjätte år, vilket innebär att kontinuerlig kontakt mellan stift och församlingar på detta område.
     Här på intranätet kan du läsa om kyrkounderhållssbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Det finns också material om vårdplaner och skötsel av inventarier. Dessutom kan du läsa om olika projekt med syfte att samla kunskap och erfarenhet om fastigheter och kulturarv. Se i menyn till vänster.

   

  Bebyggelseregistret

  Länsstyrelsens (i Västra Götalands län) texter om bidrag

  Motsvarande texter för Jönköpings län   

  Kulturmiljölagen kapitel 4 

  Svenska kyrkans portal om fastigheter  
   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-08-27

  Andras kommentarer:

  X
  Dokumentid: 757242- Webid: 29142 - Unitid: 4