Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Musik och sång i centrum

  Kyrkomusiker har en stor och viktig uppgift att med musikens kraft väcka tro, förmedla livsmod och tolka livets olika skeenden.

  Kyrkomusiker har en stor och viktig uppgift att med musikens kraft väcka tro, förmedla livsmod och tolka livets olika skeenden.

  Att vara kyrkomusiker är ett mycket varierande och stimulerande yrke. Med musik och sång får kyrkomusikern, tillsammans med församlingen, vara med och gestalta gudstjänstens och trons mysterium. Kyrkomusikern har också en stor och viktig uppgift att med musikens kraft väcka tro, förmedla livsmod och tolka livets olika skeenden. Den musikaliska kompetensen är därför en viktig del i församlingens arbetslag.

  En stor uppgift är att rusta ideella i alla åldrar - körsångare, instrumentalister och solister - och att ge orgelundervisning till framtidens kyrkomusiker.

  Varje församling måste ha minst en kantor eller organist anställd. Det ger en relativt trygg arbetsmarknad för kyrkomusiker.

  2015-2020 förväntas ett 30-tal pensionsavgångar i Skara stifts församlingar.

  För att arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som innehåller tre delar:

  • Fackutbildning i kyrkomusik
  • Praktik och stiftsförlagda moment
  • Pastoralteologisk utbildning

  Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen ges på tre nivåer, A, B och C, vilka återspeglar fackutbildningens längd och specialiseringsgrad. Också kyrkomusikerbefattningarna i Svenska kyrkan fördelar sig på tre nivåer med olika behörighetskrav:

  • Försteorganist (A)
  • Organist (B)
  • Kantor (C)

  Information om behörighetsregler, studieplaner, ansökningsförfarande med mera hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

  Hur går jag tillväga?

  Under en kyrkomusikalisk utbildning behöver man vara anmäld till ett stift. Man bör välja ett stift som man är intresserad av att arbeta i framtiden. Det är bra att anmäla sig så tidigt som möjligt. Musikkonsulenten/ stiftsmusikern på stiftskansliet ger råd och stöd.

  Stiftet anordnar kurser som benämns Mötesplats mellan stift och student (MSS). Åtta till tio sådana kursdagar är obligatoriska under utbildningen.

  Stiftet anordnar också åtta veckors obligatorisk praktik i församling.

  Förkunskaper

  Förutom gymnasieexamen behöver man göra ett musikaliskt inträdesprov för att söka in på en kyrkomusikalisk grundutbildning. För att klara inträdesproven bör man ha förkunskaper i:

  • Pianospel (efter noter och efter ackordanalys)
  • Orgelspel (repertoarspel och liturgiskt spel)
  • Musikteori (musiklära, gehör, satslära)
  • Sång/ körsång
  • Kyrkans tro och liv

  Orgellektioner kan man ofta få av sin hemförsamling.

  Gymnasiets estetiska program ger en bra grund för att söka in till kyrkomusikalisk grundutbildning – i synnerhet på de gymnasier som erbjuder orgellektioner. Detsamma gäller folkhögskolornas musiklinjer.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Catharina Sundqvist, Skara stift
  Uppdaterad
  2018-03-21
  X
  Dokumentid: 1244541- Webid: 29142 - Unitid: 4