Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Kontrakten i Skara stift

  Skara stift är indelat i åtta kontrakt. I varje kontrakt finns det en kontraktsprost. Kontraktets praktiska funktion är att vara en kontaktyta för stiftet och församlingarna. Dessutom används indelningen i kyrkovalet och i arbetet med Vägen vidare.


  Indelningen i kontrakt har förändrats flera gånger under årens lopp. Från början byggde den på de gamla häraderna med medeltida gränser. Men när pastoraten/församlingarna antal ändras justeras ofta även kontraktets gränser. 
  Klicka här för en lista över den nu gällande indelningen.
   
  Biskopens förlängda arm
  Kontraktsprosten utses av biskopen och är biskopens förlängda arm i kontraktet. Kontraktsprosten ska i sitt kontrakt bland annat biträda biskopen med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera pastoraten/församlingarna.

  Valkrets vid kyrkoval
  I Skara stift fungerar kontrakten också som valkretsar i valet av stiftsfullmäktige. Fram till valet 2013 var detta reglerat i kyrkoordningen. Numera finns inte den regeln utan valkretsarna kan skapas på andra sätt. Systemet med valkretsar används för att garantera geografisk spridning bland de förtroendevalda. Varje valkrets är garanterad ett visst antal platser i stiftsfullmäktige.

  Vägen vidare
  För att knyta samman tillsyns- och främjandeuppgiften har Skara stift valt modellen Vägen vidare. Detta sker också kontraktsvis. Kontraktsprosten och kontaktpersonerna i stiftsorganisationen bildar ett Vägen vidare team för varje pastorat/församling i ett kontrakt. De är med vid samtliga möten inom vägen vidare och finns för att lyssna in församlingarnas situation och återkoppla till stiftsorganisationen.
  Här hittar du aktuella Vägen vidare team 

  Praktisk modell
  Kontraktsindelningen är en indelning som enbart har sin grund i det inomkyrkliga regelsystemet. Det har visat sig vara en god modell för att biskopen ska kunna fullgöra sitt uppdrag ute i stiftet. 
    Kontraktet fungerar också i många fall som ett forum för samverkan över pastorats- och församlingsgränserna. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och församling möts. Det är ingen egen juridisk person och inte heller någon egen administrativ ”nivå”.
  Dess formella funktion är enbart att vara tjänstgöringsområdet för en kontraktsprost.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2022-01-12
  X
  Dokumentid: 1306041- Webid: 29142 - Unitid: 4