Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Internationellt arbete

  Foto: Paul Jeffrey /ACT/IKON

  Församlingen är en del av en global rörelse, den världsvida kristna kyrkan. Vi är också del av en enda mänsklighet – som lever under mycket olika villkor.

  Vad innebär det att vara kyrka när världen ser ut som den gör? På vilket sätt gestaltas det faktum att vår egen församling är den del av den världsvida kyrkan? 
  För att stödja detta engagemang i Skara stift finns rådet för Svenska kyrkans internationella arbete i Skara stift.

  Internationella grupper
  Det internationella engagemanget i församlingen kan se olika ut, men en framgångsrik form kan vara en internationell grupp. Då kan man tillsammans hjälpas åt att lyfta in det internationella perspektivet i församlingens olika verksamheter och framförallt kan gruppen fånga upp intresset för internationella frågor hos personer knutna till församlingen.
     Gruppen kan hjälpas åt att på olika sätt lyfta in den världsvida kyrkan i församlingens liv och verksamheter, från gudstjänster till barngrupper.
     Det är viktigt att medlemmarna i gruppen finns registrerade i Kyrksam, så att de får information från både nationell nivå och från stiftskansliet. Längst ner på sidan finns en instruktion om hur denna registrering går till.

  Act Svenska kyrkan
  Act Svenska kyrkan kämpar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi arbetet möjligt. Var med och berätta om Act Svenska kyrkan!   Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så.  
       Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.​ 
  Här finns material för att berätta mer om Act Svenska kyrkan 

  Svenska kyrkan i utlandet
  Svenska kyrkan har också i uppdrag att bedriva församlingsverksamhet för svenskar bosatt utomlands. Detta arbete sker genom utlandskyrkan på en lång rad olika platser i världen. De ombud som utses av församlingen för Svenska kyrkan i utlandet bör lämpligen ingå i församlingens eller pastoratets internationella grupp.

  Skara stift har tre vänstift
  • Sydöstra stiftet i evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika 
  • Stiftet Leeds i den anglikanska kyrkan i England
  • Evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern i Tyskland. Läs mer om respektive vänstift här (Skara stifts webbplats). 
     Att etablera någon form av vänförsamlingsskap eller kontakt med en annan församling är ett sätt gestalta att vi är en del av en världsvid kyrka. Flera församlingar i Skara stift har en sådan kontakt.
     Det är också möjligt att skapa sådana kontaker inom de tre vänstiften.
  Kontakta stiftskonsulenten för internationella frågor som kan förmedla kontakter och ge råd.

   

   

   

   

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Catharina Sundqvist, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-03-10
  X
  Dokumentid: 1269446- Webid: 29142 - Unitid: 4