Din sökning gav 0 träffar

    Ett fel uppstod.
    Dölj bild

    Skara stift

    Tips inför starten

    Här beskrivs hur arbetsprocessen kan gå till och ges tips på hur arbetet kan läggas upp. Frågor som hur arbetsgruppen kan fungera för att få många delaktiga, tips på insamlingsmetoder, om skrivfasen, vad som sker när förslag finns på ny församlingsinstruktion och slutligen vart den ska skickas när är klar.

     

    Foto: pixabay.com

    Skapad:2021-02-26 09:47:00

    Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

    Läs mer om Utse en arbetsgrupp

    Foto: pixabay.com

    Skapad:2021-02-26 09:49:00

    En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

    Läs mer om Samtala och samla in

    Foto: pixabay.com

    Skapad:2021-02-26 10:23:00

    När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

    Läs mer om Utvärdering av nuvarande FIN

    Foto: pixabay.com

    Skapad:2021-02-26 09:55:00

    En församlingsinstruktion kan alltså inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

    Läs mer om Om skrivprocessen

     

    Foto: pixabay.com

    Skapad:2021-02-26 10:01:00

    När församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.

    Läs mer om När församlingsinstruktionen är klar

     

    Kontaktperson församlingsinstruktion

    Skapad:2012-07-05 16:06:00

    Lena Linde, stiftspedagog
    lena.linde@svenskakyrkan.se
    Tel. 0511-262 61

     

     

    Redaktör och innehållsansvarig
    Anna Theander, Skara stift
    Uppdaterad
    2022-02-05
    X
    Dokumentid: 1430074- Webid: 29142 - Unitid: 4