Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Gott liv i Västra Götalandsregionen

  Den ”sociala ekonomin” vill ta vara på människors engagemang för att tillsammans bygga ett gott samhälle att leva i. Här är Svenska kyrkan en viktig del.

   
  Svenska kyrkan och andra trossamfund är en viktig kraft i ett gott samhällsbygge när man nu i hela landet arbetar med överenskommelser mellan offentlig sektor och den sociala ekonomin. Syftet är att ta tillvara all energi och drivkraft som finns hos medborgarna samt att öka samverkan och göra kontakterna parterna emellan enklare.

  I samhället kan man se fyra olika sektorer: privat sfär, näringsliv, offentlig verksamhet och social ekonomi. Det var på 1990-talet man började tala om social ekonomi om verksamheter som arbetar för allas bästa utan ekonomisk vinst som huvudsyfte. Det gäller idéburna organisationer som ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Samverkan kan omfatta områden som kultur, integration, miljö, hälso- och sjukvård.

  Den sociala ekonomin är en fantastisk tillgång. Den bidrar till att barn och unga kan erbjudas en aktiv fritid, att äldre får tillgång till sociala nätverk och mötesplatser, att forskning kan ta nya kliv framåt. Den skapar utveckling, mångfald och sysselsättning. Den får människor att känna sig delaktiga, behövda och uppskattade. 

  Skara stift var en av 69 organisationer som den 5 december 2014 skrev på överenskommelsen med Västra Götalandsregionen.
     Vi vill göra tydligt att Svenska kyrkan och andra trossamfund är en viktig kraft i arbetet och uppmuntra kommunerna att inkludera Svenska kyrkan i arbetet med lokala överenskommelser.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Kerstin Larsson, Skara stift
  Uppdaterad
  2015-05-21
  X
  Dokumentid: 859289- Webid: 29142 - Unitid: 4