Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Gemensamt ansvar

  2016 fattade kyrkomötet beslut om utredningen ”Gemensamt ansvar” som berör fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

  2016 fattade kyrkomötet beslut om utredningen ”Gemensamt ansvar” som berör fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Foto: David Wass

  Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. I Skara stift finns omkring 435 kyrkor och 1500 andra verksamhetsbyggnader.

  Förvaltning av fastigheterna utgör en stor del av Svenska kyrkans totala kostnader. Dessa kostnader och olika demografiska och därmed ekonomiska förutsättningar gör det svårt för en del församlingar att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

  För att ge församlingar och pastorat bättre förutsättningar fattade kyrkomötet år 2016 beslut om utredningen ”Gemensamt ansvar” som berör fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

  Kyrkomötets beslut syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning och innebär även en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom Svenska kyrkan. Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet, vilket är till gagn för alla människor i Sverige.

  Gemensamt ansvar kan förenklat sägas inrymma fem olika delar:

  • Inrättande av ett gemensamt fastighetsregister
  • Lokalförsörjningsplaner i alla församlingar och pastorat
  • Gemensam hantering av övertaliga kyrkobyggnader
  • Ökad ambition i stiftens och den nationella nivåns stöd till församlingar och pastorat inom fastighetsområdet
  • Till detta kommer även ett väsentligt förändrat utjämningssystem

   

  Foto: Anna Theander

  Skapad:2021-03-11 13:49:00

  Det första delprojektet i utredningen Gemensamt ansvar var upprättandet av ett gemensamt fastighetsregister. Arbetet blev färdigt 1 januari 2019.

  Läs mer om Fastighetsregistret

  Foto: David Wass

  Skapad:2021-03-11 14:30:00

  Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som församlingar kan använda i sin verksamhetsutveckling och för att skapa en hållbar resursanvändning. Här kan du läsa mer och ladda ner ett exempel från Skövde pastorat.

  Läs mer om Lokalförsörjningsplan

  Foto: David Wass

  Skapad:2021-03-11 14:52:00

  Som en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar ska pastorat och församlingar ha möjlighet att ansöka om att få överlåta en kyrkobyggnad som inte används till trossamfundet Svenska kyrkan.

  Läs mer om Överlåtelse av kyrkobyggnad

   

   

   

  ​​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-08-27
  X
  Dokumentid: 1534166- Webid: 29142 - Unitid: 4