Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Förtroendevalda

  Foto: Magnus Aronson /IKON

  I beslutsorganen i stiftsorganisationen i Skara stift har ungefär 150 personer förtroendeuppdrag.

  Stiftsorganisationen har flera formella beslutsorgan:

  • Stiftsfullmäktige
  • Stiftsstyrelsen och dess arbetsutskott
  • Domkapitlet
  • Egendomsnämnden.

  Förutom de formella beslutsorganen finns ett antal kommittéer och referensgrupper knutna till stiftsorganisationen.

  För uppdrag i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och dess arbetsutskott, domkapitlet och egendomsnämnden utgår arvode.

  • Skiss över stiftets styrelse-, lednings- och medarbetarorganisation

    

  Redaktör och innehållsansvarig
  Catharina Sundqvist, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-01-15
  X
  Dokumentid: 757408- Webid: 29142 - Unitid: 4