Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Församlingsinstruktion

  Foto: pixabay.com

  Församlingsinstruktionen är pastoratens/församlingarnas främsta mål- och styrdokument. Församlingsinstruktionen blickar framåt och bör betrakta varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa. Församlingsinstruktionen är ett resultat av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som pastoratet/församlingen är en del av.

  Församlingsinstruktionen är också grunden för den pågående dialogen och medvandrarskapet mellan pastoratet/församlingen och stiftet. Pastoratet/församlingen och stiftet möts regelbundet i Vägen vidare, genom Biskopsvisitation, prostvisitation, Årligt möte 1 och 2 och i arbetet med församlingsinstruktionen.

  Församlingsinstruktionen ska alltså vara en resurs både i församlingens verksamhet och i stiftets uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Församlingsinstruktionen ska präglas av långsiktighet och övergripande mål. För att fungera som riktmärke för arbetet och beslutsfattande bör den inte omfatta mer än tio sidor. Den ska arbetas fram på ett sådant sätt som gör det möjligt att använda den i relation till den årliga budgeten och verksamhetsplanen.

  Församlingsinstruktionen ska vittna om hur pastoratet/församlingen vill utföra sin grundläggande uppgift enligt inledningen till kyrkoordningen:
  ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”
  2 kap. kyrkoordningen

  Hur kan den grundläggande uppgiften påverka allt pastoratet/församlingen gör- även det som tillhör arbetsgivar- och förvaltaransvaret? Svaret på den frågan blir som en vågskål, eller en sorteringsmaskin, som hjälper till att prioritera uppdrag, verksamhet och resurser samt formulera mål och ta ut riktningen för allt det pastoratet/församlingen är och gör.

  Församlingsinstruktionen ska visa på pastoratets/församlingens riktning framåt och bör ha perspektiv som sträcker sig längre än fyra år. Med hjälp av församlingsinstruktionen ska sedan kyrkorådet styra och kyrkoherden planera och leda arbetet.

  Församlingsinstruktionen ligger också till grund för framtagandet av lokalförsörjningsplaner och riktlinjer för begravningsverksamheten. Den omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys som tas fram i församlingsinstruktionen är även ett användbart verktyg i arbetet med lokalförsörjningsplan och riktlinjerna för begravningsverksamheten.

  Församlingsinstruktionen ska visa hur pastoratet/församlingen med dess anställda, ideella, förtroendevalda och församlingsbor vill vara kyrka Alla ska kunna förstå och känna sig inkluderade. Målet är att församlingsinstruktionen väcker stolthet och glädje och som fungerar att hänvisa till på pastoratet/församlingens hemsida.

   

   

  Redaktör
  Josefin Roos, Skara stift
  Innehållsansvarig
  Lena Linde, Skara stift
  Uppdaterad
  2022-01-13
  X
  Dokumentid: 757236- Webid: 29142 - Unitid: 4