Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Församlingsinstruktion

  Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Denna är det övergripande måldokument som pastorat/församling reviderar vart fjärde år. 

  Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för församlingens arbete med identitet, mål och riktning för sitt arbete. Den är också grunden för den dialog, det främjande och den tillsyn som sker mellan församling/pastorat, domkapitel och biskop. 

  Skara stift arbetar med modellen Vägen vidare vars övergripande syfte är att stärka relationen mellan stift och församling/pastorat och att utveckla det kontinuerliga samtalet om uppdraget att vara kyrka i vår egen tid. Församlingsinstruktionen är utgångspunkten och verktyget för dialogen. 

  Året då man arbetar fram församlingsinstruktionen är ett gyllene tillfälle att samtal om och skriva ner den teologiska grund församlingens arbete vilar på och beskriva och analysera den värld församlingen är en del av. Dessa två delar får konsekvenser för det arbete som sker i det lokala sammanhanget. Det är detta som ska beskrivas i församlingsinstruktionen.

  Ladda ner riktlinjerna
  Riktlinjer för arbetet kan du ladda ner här (antagna 14 december 2018). 

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2020-02-18
  X
  Dokumentid: 757236- Webid: 29142 - Unitid: 4