Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Fördjupningsdag - På lika villkor

  Foto: shutterstock.com

  Fördjupningsdagen är en fristående del av storkonferensen ”På lika villkor – en kyrka där alla ryms”. Syftet är att bidra till att bredda, berika och fördjupa kyrkans gemenskaper och verksamheter så att fler får plats på sina villkor. I fokus är barn, unga och konfirmander i behov av särskilt stöd. Dagen ger handfasta redskap och teoretiska perspektiv för inkludering i praktiken.

  Tid och plats:
  Tisdag 16 november kl. 09:00–15:30, digitalt

  Kostnad:
  750:-

  Anmälan
  OBS! När du väljer pastorat/församling behöver du välja ”Annat” i rullistan. I nästa steg, där du anger
  betalningsinformation, går det att välja pastorat/församlingar i Skara stift.
  Anmäl dig här!
  Sista anmälningsdag 19 oktober 2021

  ......................................................................

  Nu gör vi det! Svenska kyrkan i Göteborgs, Karlstads och Skara stift sjösätter tillsammans med Sensus studieförbund och nationell nivå, en långsiktig satsning på en årlig digital mötesplats med fokus på mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd. 16 november 2021 är premiär! Syftet är att bidra till att bredda, berika och fördjupa vår verksamheter och kyrkliga gemenskaper så att fler får plats på sina villkor. En gång per år, alltid tisdagen i vecka 46, möts vi för fortbildning kring inkludering i praktiken. Välkommen till premiärdagen.  

  ”På lika villkor – fördjupningsdag” är ett direkt resultat av utvärderingarna av 2020 års storkonferens och en fristående fortsättning på konferensen. Engagemanget för delaktighet och tillgänglighet är stort och likaså längtan efter, och behovet av, fortbildning.   

  Fördjupningsdagen förutsätter inte deltagande i storkonferenserna (som fortsatt ges vartannat år och som integrerad del av Kick-off dagarna) men däremellan bidrar fördjupningsdagen till kunskap, inspiration och impulser till reflektion över hur vi kan ta ansvar i mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd.  

  Fördjupningsdagen bidrar med inspiration, fördjupade perspektiv och redskap samt påminner om vårt osvikliga ansvar när vi möter olika fysiska, psykiska och intellektuella hinder. Med hjälp av gemensamt erfarenhetsutbyte, goda föreläsningar och valbara workshops/seminarier fördjupar vi våra redskap för att medvetet arbeta som kyrka där gemenskaperna inkluderar barn- och unga i behov av särskilt stöd.
  Den 16 november medverkar bland annat:

  • Andreas Svensson, NPF/Adhd-konsulent, Ågrenska stiftelsen
  • Jenny Ehrnberg, teol dr, präst, och forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys
  • Kulturlabbet, en daglig verksamhet för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar.  

  Mer information och program kommer under hösten. Anmäl dig nedan och notera heldag 16 november 2021. Kan du inte delta den 16 november 2021 men vill få kontinuerlig information och tips kring funktionsvariation och tillgänglighet kontakta Elna Wahlgren Lundqvist på Kyrkokansliet genom att anmäla dig till hennes mejllista där hon skickar ut information.

   

  Kontakt

  Skapad:2015-04-02 16:45:00

  Anders Blom, stiftspedagog
  Direkt: 0511-262 30

  Kontakt

  Skapad:2018-04-24 15:36:00

  Lise Sögaard, stiftsadjunkt för konfirmand, barn och unga 0-18 år
  Direkt: 0511-262 59​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emma Johansson, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-05-17
  X
  Dokumentid: 1536351- Webid: 29142 - Unitid: 4