Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  FINs delar

  Församlinginstruktionen består av flera olika delar.

   

  Foto: shutterstock.com

  Skapad:2019-01-30 13:11:00

  En teologisk grundsyn i församlingsinstruktionen är en teologisk reflektion över vad Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära betyder i pastoratet/församlingen. Det är också en teologisk reflektion kring vad det innebär för pastoratet/församlingen att tillhöra ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och vara en del av den världsvida kyrkan.

  Läs mer om Teologisk grundsyn

  Foto: shutterstock.com

  Skapad:2021-09-23 10:11:00

  Omvärldsbeskrivningen berättar om befolkningsstruktur, åldersfördelning, större arbetsplatser, institutioner som sjukhus, servicehus och skolor, föreningsliv, vägar och järnvägar, in- och utpendling mm. Omvärldsbeskrivningen berättar också om aktuella frågor, orosmoln och trender som påverkar vardag och livsstil hos människor som bor och vistas i församlingen.

  Läs mer om Omvärldsbeskrivning

  Foto: shutterstock.com

  Skapad:2021-09-23 10:36:00

  Omvärldsanalysen ska bidra till de strategiska beslut, den målinriktning, de prioriteringar och visioner som ska styra utformningen av det pastorala programmet och valet av utvecklingsområdena.

  Läs mer om Omvärldsanalys - möjligheter och utmaningar

  Foto: pixabay.com

  Skapad:2021-09-23 10:42:00

  Att göra en barnkonsekvensanalys i relation till församlingsinstruktionen innebär att barnet ges möjlighet att påverka en pågående arbetsprocess som ska leda fram till en antagen FIN.

  Läs mer om Barnkonsekvensanalys BKA

   

   

  Foto: Anna Theander

  Skapad:2021-09-23 11:58:00

  Det pastorala programmet är en reflektion över och redogörelse för hur den grundläggande uppgiftens delar (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission) interagerar med varandra i pastoratets/församlingens arbete och med omvärlden.

  Läs mer om Det pastorala programmet

  Foto: pixabay.com

  Skapad:2021-09-23 12:07:00

  Med utgångspunkt i den grundläggande uppgiften väljer pastoratet/församlingen vad det pastorala programmet ska innehålla. Vilka rubriker och hur upplägget ser ut kan variera, men det pastorala programmet måste relatera till den grundläggande uppgiftens samtliga fyra olika delar på något sätt.

  Läs mer om Inför skrivandet av det pastorala programmet

   

  Foto: shutterstock.com

  Skapad:2021-09-23 12:37:00

  Utvecklingsområden visar vilken riktning pastoratet/församlingen vill gå och hur framtida arbete ska prioriteras.

  Läs mer om Utvecklingsområden FIN

  Skapad:2021-09-23 14:38:00

  Det pastorala programmet ska även innefatta svar på domkapitlets regler

  Läs mer om Domkapitlets regler

   


  Foto: pixabay.com

  Skapad:2021-09-23 12:43:00

  Gå igenom denna lista innan sista inskicket av färdigt förslag på församlingsinstruktion.

  Läs mer om Checklistan

  Foto: pixabay.com

  Skapad:2021-09-23 12:52:00

  När församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet.

  Läs mer om När församlingsinstruktionen är klar


   

  Kontakt

  Skapad:2021-04-20 11:22:00

  Lena Linde, stiftspedagog
  Direkt: 0511-262 61

   

  Redaktör
  Emma Johansson, Skara stift
  Innehållsansvarig
  Lena Linde, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-09-23
  X
  Dokumentid: 1532029- Webid: 29142 - Unitid: 4