Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Dataskyddsförordningen (GDPR) och Svenska kyrkan

  Foto: Shutterstock

  Den 25 maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning (GDPR) svensk lag. Det innebär att Svenska kyrkan behöver anpassa sin verksamhet till de nya reglerna.

  Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.
    Att anpassa Svenska kyrkan till dataskyddsförordningen kräver framförallt tre saker:
  - En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning  av dessa, så att de som använder systemen automatiskt följer förordningen.
  - En enklare inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.
  - En översyn över dagliga arbetssätt och rutiner, när det gäller att hantera personuppgifter, och en anpassning av dessa. 

  Anpassa till församlingen
  Skara stift har tillsammans med Göteborgs stift anlitat en konsult som hjälper respektive stiftskansli med anpassningen till den nya dataskyddsförordningen. 
     En personuppgiftspolicy ska tas fram och beslutas om i organisationen före den 25 maj 2018. Se mallförslag på sidan Mallar och flöden. Observera att policyn innehåller alla nödvändiga uppgifter, men att den bara är en mall och måste anpassas till den egna verksamheten.  

  Avtal om dataskyddsombud

  Skara stift och Göteborgs stift kommer även tillsammans att arbeta för att sluta ett ramavtal rörande tjänst om dataskyddsombud, vilket sedan församlingar/pastorat kan avropa. Mer information om detta kommer här på intranätet. Tänk dock på att från den 25 maj ligger det på varje juridisk enhet att ha utsett ett dataskyddsombud.

  Mallar och underlag

  Konsulten har tagit fram rutiner för arbetet med GDPR samt mallar för information, kommunikation och dokumentation. Observera att dokumenten är mallar och att de därför måste anpassas till den egna verksamheten.
     De dokument som ligger under rubriken flöden är endast diskussionsunderlag för att fånga upp saker att skriva in i det så kallade behandlingsregistret. De ska alltså inte ses som mallar för arbetssätt.
     Klicka här för att komma till sidan med mallar och andra dokument. OBS! Av upphovsrättsliga skäl finns dokumenten endast tillgängliga inom Skara stift, och du måste vara inloggad i Kyrknätet för att kunna se sidan.
     TEKNISKA PROBLEM. Vi har för närvarande tekniska problem med sidan för mallar. I väntan på att dessa ska lösas har dokumenten skickats med e-post till alla pastorat och församlingar i stiftet, vilket gör att de är tillgängliga på expedtiionerna.

  Lokal inventering
  Församlingar/pastorat som redan börjat inventera verksamhetens personuppgiftsbehandlingar med hjälp av material från nationell nivå kan fortsätta med det och sedan även använda sig av mallarna..
     Församlingar/pastorat som ännu inte har börjat sitt inventeringsarbete kan använda sig av det dokument från konsulten som heter Behandlingsregister PUA (finns i listan här nedan) och sedan även i övrigt använda sig av nedan länkade mallar. 

  GDPR-guide

  Den här guiden innehåller information, tips och hjälp som du kan använda dig av när din organisation arbetar för att anpassa sin verksamhet till GDPR. Den hjälper dig med vad som är viktigast att hinna med innan den 25 maj 2018 och vad du kan avvakta med i väntan på preciseringar. 
     Tanken med guiden är att den ska ge en översiktlig men klar och tydlig bild av de viktigaste delarna av GDPR – så att din tolkning av själva förordningen ska bli betydligt mindre trögflytande. Du kan ladda ner ner GDPR-guiden genom att klicka här.

  Våra övriga sidor om GDPR - Klicka för att gå till sidan   
  Frågor och svar om GDPR     
  GDPR för kommunikatörer                 

  Läs mer
  På nedanstående platser kan du läsa mer om GD​PR

  Svenska kyrkan: Anpassning till EU:s dataskyddsförordning     
  Svenska kyrkan E-utbildning: Inventering GDPR      (Kräver inloggning på intranätet)
  Datainspektionen om Dataskyddsförordningen       
  Film: Dataskydd för personuppgifter i fyra steg    

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2018-04-26
  X
  Dokumentid: 1387801- Webid: 29142 - Unitid: 4