Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Bidrag

  Konservering av altare i Skara domkyrka.

  Konservering av altare i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

  Kostnaderna för att förvalta fastigheter utgör en betydande del av kyrkans budget. Kyrkor, klockstaplar, inventarier och andra byggnader är också en viktig del av det svenska kulturarvet. Därför är det viktigt hur vi tar hand om det.

  De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är två olika bidrag.

  Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör. Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor.

  Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget (KUB). Det är kyrkans egna pengar och en del av Svenska kyrkans utjämningssystem.

  Foto: Andreas Lindblad

  Skapad:2021-03-08 11:04:00

  Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är ett bidrag som gör det möjligt för församlingar och pastorat att ta hand om det kyrkliga kulturarvet. Det är en statlig ersättning som är till för att underhålla kyrkobyggnader, klockstaplar och kyrkliga inventarier som skyddas enligt kulturmiljölagen.

  Läs mer om Kyrkoantikvarisk ersättning

  Foto: Anna Theander

  Skapad:2021-03-08 14:42:00

  Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är pengar som Svenska kyrkan ger till pastorat och församlingar för att kyrkor ska kunna hållas i gott skick. Bidraget är Svenska kyrkans egna pengar och utgör en del av utjämningssystemet.

  Läs mer om Kyrkounderhållsbidrag

   

  Foto: Anna Theander

  Skapad:2021-03-08 10:41:00

  De kyrkliga inventarierna har skapats och anskaffats för att bära fram budskapet om den kristna tron. De ska vårdas så att de kan tjäna sitt ändamål. Vissa inventarier används inte längre i gudstjänsterna men vittnar om hur tron förkunnats genom seklerna.

  Läs mer om Kyrkliga inventarier

  Foto: Andreas Lindblad

  Skapad:2021-03-08 15:02:00

  Syftet med en vård- och underhållsplan är att den ska vara ett ändamålsenligt instrument för förvaltning, skötsel och underhåll.

  Läs mer om Vård- och underhållsplaner

  Länkar

  Skapad:2021-03-08 15:27:00

  Bebyggelseregistret Riksantikvariets sökbara bebyggelseregister
  Länsstyrelsen Västra Götaland Så skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland om kyrkliga kulturminnen
  Länsstyrelsen i Jönköpings län Så skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län om kyrkliga kulturminnen
  Kulturmiljölagen kapitel 4 Vad säger kulturmiljölagen om kyrkliga kulturminnen?

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-08-30
  X
  Dokumentid: 1533394- Webid: 29142 - Unitid: 4