Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Beredskap i Skara stift

  Foto: Albin Hillert/IKON

  När det ofattbara händer vet vi att Svenska kyrkan spelar en stor roll som samhällsaktör. Som samverkanspartners i olika krisgrupper, men också för den enskilda människan. Skara stift har beredskap för dessa händelser.

  Här hittar du mallar och vägledning 

  På nationell nivå finns digitalt stöd för församlingar och pastorat.
  Här finns också en webbutbildning för arbetslag. På stiftsnivå finns en krisledningsgrupp och en beredskapsplan som snabbt kan aktiveras när det behövs. Tillsammans i Skara stift stärker vi vår krishanterande förmåga, genom ett gemensamt arbete med den kyrkliga beredskapen. 

  Den nya digitala handboken i beredskapsplanering innebär:
  - Enkelhet: förberedda mallar och checklistor för våra planer
  - Enhetlighet: vi arbetar på ett sätt som gör att vi känner igen oss oavsett församling/pastorat i stiftet, liksom i stiftsorganisationen.
  - Samverkan: hela kedjan församling/pastorat, kontrakt, stift och nationell nivå, hänger ihop. 

  Vi planerar för:
  - fredstida kriser inomkyrkligt och i samhället
  - ett läge med höjd eller högsta beredskap där Svenska kyrkan är en viktig del av det civila försvaret, med särskilt ansvar som begravningshuvudman och för kyrkliga kulturminnen. 

  Tillsammans i Skara stift stärker vi varandra i ett läge med påfrestningar eller extraordinära händelser. Beredskapsplan och -organisation är ett stöd för verksamheten.

  Vägledning för krigsplacering
  I maj 2021 beslutade Kyrkostyrelsen att initiera ett systematiskt utvecklingsarbete inom civilt försvar, för att stärka Svenska kyrkans förmåga i händelse av höjd beredskap. Som ett led i detta arbete finns nu en vägledning om krigsplacering av personal.

  Vid höjd beredskap är en grundprincip i samhället att all verksamhet i största möjliga mån ska kunna fortsätta att fungera som vanligt. Vägledningen för krigsplacering ger stöd i planering av vilken personal som behövs för att kunna bedriva central verksamhet, även under ändrade förutsättningar.

  Utvecklingsarbetet inom civilt försvar syftar dels till att säkra att Svenska kyrkan kan leva upp till lagstadgade ansvar inom begravningsverksamheten och de kyrkliga kulturminnena. Det handlar också om att Svenska kyrkans stift, församlingar och nationell nivå ska kunna utföra sin grundläggande uppgift under alla förhållanden.

  Läs mer och ta del av vägledningen för krigsplacering.​

  ​Ladda ner dokumentet "Vägledning för krigsplacering"

   

  Kontaktperson för beredskap

  Skapad:2019-04-03 11:14:00

  Till stiftsorganisationens kontaktperson kan du vända dig med allmänna frågor om beredskap. 

  Andreas Fagrell, stiftsjurist, Skara stift, tfn 0511-262 37

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2022-04-11
  X
  Dokumentid: 1439551- Webid: 29142 - Unitid: 4