Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Beredskap i Skara stift

  Foto: Albin Hillert/IKON

  När det ofattbara händer vet vi att Svenska kyrkan spelar en stor roll som samhällsaktör. Som samverkanspartners i olika krisgrupper, men också för den enskilda människan. Skara stift har beredskap för dessa händelser.

  På nationell nivå finns digitalt stöd för församlingar och pastorat.
  Här finns också en webbutbildning för arbetslag. På stiftsnivå finns en krisledningsgrupp och en beredskapsplan som snabbt kan aktiveras när det behövs. Tillsammans i Skara stift stärker vi vår krishanterande förmåga, genom ett gemensamt arbete med den kyrkliga beredskapen. 

  Den nya digitala handboken i beredskapsplanering innebär:
  - Enkelhet: förberedda mallar och checklistor för våra planer
  - Enhetlighet: vi arbetar på ett sätt som gör att vi känner igen oss oavsett församling/pastorat i stiftet, liksom i stiftsorganisationen.
  - Samverkan: hela kedjan församling/pastorat, kontrakt, stift och nationell nivå, hänger ihop. 

  Vi planerar för:
  - fredstida kriser inomkyrkligt och i samhället
  - ett läge med höjd eller högsta beredskap där Svenska kyrkan är en viktig del av det civila försvaret, med särskilt ansvar som begravningshuvudman och för kyrkliga kulturminnen. 

  Tillsammans i Skara stift stärker vi varandra i ett läge med påfrestningar eller extraordinära händelser. Beredskapsplan och -organisation är ett stöd för verksamheten.

   

  Kontaktperson för beredskap

  Skapad:2019-04-03 11:14:00

  Till stiftsorganisationens kontaktperson kan du vända dig med allmänna frågor om beredskap. 

  Andreas Fagrell, stiftsjurist, Skara stift, tfn 0511-262 37

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-09-13
  X
  Dokumentid: 1439551- Webid: 29142 - Unitid: 4