Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Skara stift

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

  Vi inbjuder till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar Kyrkligt ledarskap omfattande 15 högskolepoäng. Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chef- och ledarskap i Svenska kyrkan.

  Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått den "Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen" och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad för tjänst som kyrkoherde.  

  Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Uppsala universitet respektive Lunds universitet. 

  DEN SÖKANDE
  Du vill ha en ledande befattning i Svenska kyrkan. Du är nyfiken och vill lära dig mer om ledarskap. Du är villig att förändras och låta dig påverkas av andra.

  BEHÖRIGHET
  För att vara behörig att antas till kursen ska du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år, exklusive pastorsadjunktåret.​​​

  INNEHÅLL
  - Organisationskunskap – om styrning och ledning av organisationer generellt och Svenska kyrkan specifikt.
  - Ledarskap i teori och praktik.
  - Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
  - Kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och verksamhetsutveckling.
  Dessa områden belyses ur ett teoretiskt perspektiv med inblick i aktuell forskning. Dessutom ges utrymme till reflektion och tillämpning av teorier kring egna och andras praktiska erfarenheter.​​

  OMFATTNING
  Utbildningen består av fyra internat om vardera tre dagar, sammanlagt 12 heldagar. Kursen omfattar 10 veckors studier, 15 högskolepoäng på avancerad nivå. I det egna arbetet ingår litteraturstudier och PM-skrivande samt aktivt deltagande i diskussioner på Studentportalen på nätet. Beräkna en arbetsdag i veckan för självstudier.  Utbildningen är en möjlighet att förbereda sig för en eventuellt kommande kyrkoherdetjänst eller komminister med arbetsledande ansvar. ​

  KOSTNAD
  Den sammanlagda kostnaden för utbildningen är cirka 90 000 kronor, som fördelar sig enligt följande:
  Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare.
  Stiftet bekostar internat, resor och litteratur.
  Arbetsgivaren bidrar med att deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst.
  Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning, för inläsning och arbete med skrivuppgifter.​

  KURSDATUM 
  7-9 februari, 25-27 april, 5-7 september, 7-9 november​ 2022.

  EXAMINATION
  Examinator vid respektive universitet är ansvarig för examination. För att kunna tillgodoräkna sig utbildningen i en behörighetsprövning för kyrkoherdetjänst krävs godkänt resultat av hela utbildningen.​​

  ANSÖKAN
  Din ansökan ska bestå av följande handlingar:
  - En ansökningsblankett (se fil nedan).
  - Ett personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå utbildningen (max en A4-sida).
  - Ett rekommendationsbrev från närmaste kyrkoherde/chef, vilket också är ett medgivande att du kan delta i kursen
  Ansökan görs på blanketten Anmälningsblankett KH34. Ansökan ska vara stiftskansliet tillhanda senast den 15 september 2021 (obs, ansökningstiden är alltså förlängd). Ansökningshandlingarna skickas till anders.mulec@svenskakyrkan.se.

  Ladda ner informationsfoldern här

  Ladda ner ansökningsblanketten här

  Läs mer om rekommendationsbrev

  Så här behandlas dina personuppgifter

   

  Kontakt

  Skapad:2019-01-07 15:41:00

  Anders Mulec, stiftsadjunkt
  0511-262 25.   Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Theander, Skara stift
  Uppdaterad
  2021-05-08
  X
  Dokumentid: 1469091- Webid: 29142 - Unitid: 4