Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Rekommendation om Reglemente för arvoden

   

  För att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften och lyfta av administrativa uppgifter i församlingen behöver Svenska kyrkan effektivisera sin administration på flera sätt.

  Ett viktigt område är hanteringen av arvoden till de cirka 24 600 förtroendevalda och cirka 600 revisorer som finns inom Svenska kyrkan. Då det idag finns olika sätt att beräkna arvoden och ersättningar blir det svårt att effektivisera och samverka kring hanteringen av detta arbete. Om fler enheter har samma modell för arvoden och ersättningar förkortar det handläggningstiden för dessa utbetalningar.

  Kyrkostyrelsen rekommenderar därför varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag så att det lokalt fastställda reglementet kan tillämpas från och med 2022-01-01. Storleken på arvodena kan variera lokalt men beräknas utifrån samma modell.

  Vid anslutning till Svenska kyrkans gemensamma löneservice är det en förutsättning att enheten använder den rekommenderade modellen.

  Nedan finns aktuell version av rekommendation, mallar, anvisningar och exempel:

  Frågor om reglementet

  Vid frågor om reglementet kontakta GAS Personal via gas.perforvaltning@svenskakyrkan.se 

     

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Uppdaterad
  2022-05-19
  X
  Dokumentid: 1501680- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616