Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Om administrativ samverkan

  Genom samverkan kan vi tillsammans använda resurser klokt och skapa ekonomiskt utrymme så att vår kyrka också i framtiden kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag.

  Många pastorat och församlingar tycker att samverkan och ambitionen att effektivisera administrationen inom kyrkan är en prioriterad fråga. Svenska kyrkans nationella nivå arbetar aktivt tillsammans med stiften för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta.

  En viktig anledning till att behovet av samverkan och kontinuerlig effektivisering har ökat är den stora mängd kommande pensionsavgångar och de ekonomiska utmaningar som följer av ett krympande medlemstal. Behovet och intresset är också stort hos alla små församlingar och pastorat ute i landet som gärna vill jobba gemensamt. Nationell nivå har tillsammans med stiften beslutat att prioritera följande fem områden för samverkan:

  • Fastigheter och kulturarv
  • Ekonomi och personal 
  • Samverkande inköp
  • IT (inklusive IT-plattform, telefoni och videokonferens) 
  • Ärende-, diarie- och dokumenthantering ​

  Modell för samverkan

  Sedan juni 2018 finns en modell för samverkan mellan nationell nivå och stiftskanslierna gällande förvaltning och utveckling av gemensamma administrativa stödfunktioner. Den nya arbetsmodellen underlättar arbetet med att verkställa beslut inom området, fattade av kyrkomötet och stiftsstyrelserna, på ett mer samordnat sätt. Representanterna i grupperna har i uppdrag att se till hela Svenska kyrkans behov.

  Läs gärna Samverkansrapporten 2021. (PDF, 4 sidor)

   

  Kontaktpersoner​

  Fastigheter och kulturarv

  Anna-Karin Engström

  +46 18 16 96 55

  Ekonomi och personal

  Susanne Ek

  018-16 97 65

  Samverkande inköp

  Catarina Lönnerholm

  IT

  Pelle Djerf

  Ärende-, diarie- och dokumenthantering

  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Uppdaterad
  2021-06-01
  X
  Dokumentid: 1466624- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616