Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)

  Processportalen

  För gemensamt arbetssätt

  Genom visualisering av våra processer skapar vi förståelse för aktiviteter, ansvar och informationsflöden.  

  Processportalen skapar en helhet genom att länka ihop dokument, information och utbildning med klickbara processkartor.  

  Portalen är en grund för att söka information om våra processer med bland annat länkar till relevant information på intranätet som exempelvis styrande dokument, utbildning och mallar.  

  I processerna tydliggörs roll- och ansvarsfördelning via HUKI-modellen. Det framgår även vilket IT-stöd som används och med vilken periodicitet processer och aktiviteter utförs.  

  Här når du processportalen.

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Desirée Åstrand, Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)
  Uppdaterad
  2022-07-14
  X
  Dokumentid: 1531835- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397