Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)

  Information om anslutning till gemensamt arbetssätt

   I anslutningsprocessen till de gemensamma arbetssätten inom ekonomitjänsten och personaltjänsten (GAS) får församlingen/ pastoratet hjälp och stöd från stiftet. Stiftet samverkar i sin tur med den nationella nivån. Så här ser processen ut:  

  • Församlingens/pastoratets ledning för dialog med stiftet om vad de gemensamma arbetssätten innebär och hur liten eller stor förändringen blir i förhållande till befintligt arbetssätt. Ledningen fattar sedan beslut om att ansluta till de gemensamma arbetssätten (GAS) och tecknar därefter ett avtal om att ansluta med stiftet. 
  • En arbetsgrupp bildas med deltagare från församlingen/pastoratet och stiftet. En fördjupad genomgång av arbetssättet/processerna görs och införandeplanens aktiviteter gås igenom.​
  • Under införandet förbereds för att börja arbeta enligt de gemensamma arbetssätten med nya systemstöd och utbildningar genomförs.
  • Församlingen/pastoratet är sedan redo för anslutning och driftsättning enligt de gemensamma arbetssätten med de nya systemstöden.
  •  För ytterligare information kring dialog och anslutning kontakta ditt stift. 
  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-08-20
  X
  Dokumentid: 1504626- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397