Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Gemensamt arbetssätt ekonomi och personal (GAS)

  Ekonomiutbildningar för stiftens införanderesurser och projektledare

  Hjälp vid planering av utbildningar

  Nedan finns en matris över utbildningar för stiftets införanderesurser och projektledare. Matrisen kan användas som stöd vid planering av utbildningar.

  Att jobba med införandeprocessen till ekonomitjänsten kräver kunskap om de systemstöd som används. Det fordrar även en djupare förståelse av vårt gemensamma arbetssätt och i hur införandeprocessen ser ut. Till hjälp finns utbildningar speciellt anpassade till din roll.

  Vem vänder sig utbildningarna till?

  Utbildningarna vänder sig främst till dig som är ny i stiftet och arbetar med införande av församlingar och pastorat till ekonomitjänsten. Det gäller församlingar som ansluter sig till servicebyrå och församlingar som väljer att arbeta med ekonomi i egen regi.

  Efter genomförda utbildningar har du fått en helhetsbild av det gemensamma arbetssättet. Du känner till och förstår de olika delarna av införandeprocessen samt känner dig trygg med att hålla utbildningar som vänder sig till stiften i samband med införandet.

  Digitala utbildning

  Alla utbildningar kopplade till införandeprocessen är digitala, d.v.s. i form av e-utbildning eller videoutbildning.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Uneteg, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2021-10-25
  X
  Dokumentid: 1500934- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397