Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Samverkan och digitalisering

  Arbetet med samverkan och digitalisering stärker våra möjligheter att samverka genom gemensamma, digitala arbetssätt. Syftet är att kunna frigöra ytterligare resurser för den grundläggande uppgiften.

  Digitaliseringen tränger igenom hela samhället och skapar konstant nya möjligheter. För effektivisering, öppenhet, och inte minst samverkan. Inom Svenska kyrkan har vi samverkat i olika gemensamma system sedan relationsändringen år 2000, men sedan dess har den digitala utvecklingen tagit enorma kliv.

  Kyrkostyrelsen har fastslagit en långsiktig strategi för digitalisering och samverkan, som genom åtta stödjande tjänster ska stärka våra möjligheter till gemensamma, digitala arbetssätt.

  Vad händer nu?

  En enkät och fokusgrupper har genomförts med stift och församlingar för att kartlägga befintliga it-lösningar och system. Kyrkostyrelsen arbetar nu med ett förslag till färdplan inom digitalisering och samverkan, planerat att beslutas den 8 juni.

  Fortsätt läsa: 

  Skapad:2020-06-18 08:00:00

  Kyrkostyrelsen har i juni 2020 fastställt en långsiktig strategi för digitalisering och samverkan med målbilden att församlingar och pastorat även fortsatt allt mer ska kunna lägga sina resurser på det grundläggande uppdraget och säkerställa ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i framtiden. Beslutet innebär ett antal åtaganden som kyrkostyrelsen föreslår kyrkomötet i sin skrivelse Verksamhet och ekonomi 2021-2023 med anledning av coronapandemin.

  Läs mer om Långsiktig strategi för digitalisering och samverkan
  Skapad:2021-01-28 08:55:00

  Kyrkostyrelsen har av Kyrkomötet fått i uppdrag att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen ska rapporteras till Kyrkomötet 2021. Denna kartläggning utgörs främst av en enkät till alla enheter i Svenska kyrkan. Enkätens resultat ska ge kyrkostyrelsen underlag att skapa ett väl underbyggt förslag till framtida färdplan.

  Läs mer om Kartläggning av IT-lösningar och administrativa system
  Redaktör och innehållsansvarig
  Mattias Nihlgård, Samverkan
  Uppdaterad
  2022-08-16
  X
  Dokumentid: 1539860- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616