Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Nyheter

  • Stort intresse för nya kyrknätet

   I höst går startskottet för anslutningar till nya kyrknätet. Hittills har 149 pastorat och församlingar anmält intresse för att få vara först ut.

   Publicerad  2022-09-19 13:57 av  Sara Steinholtz Sparby
  • Löneservice rustar för framtiden

   Anslutningarna till Svenska kyrkans löneservice ökar. Nu får över 12000 av kyrkans anställda sina löner och arvoden via löneservice. 

   Publicerad  2022-09-19 13:41 av  Sara Steinholtz Sparby
  • Nu föreslås arbetet inledas med en gemensam ekonomiservice

   Den 16 juni fattade kyrkostyrelsen beslut om att föreslå kyrkomötet att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att etablera en gemensam ekonomiservice för Svenska kyrkan. – Vi tror att detta kan leda till minskad sårbarhet, ökad säkerhet och kvalitet samt spara pengar för kyrkan i sin helhet. Allt för att vi ska fortsätta kunna verka som kyrka i alla delar av landet, säger Per Starke, chef för avdelningen för gemensamma funktioner på kyrkokansliet i Uppsala.

   Publicerad  2022-06-21 11:05 av  Sara Steinholtz Sparby
  • ”Gemensamma tjänster gör att vi kan vara kyrka i hela landet”

   Samverkan och gemensamma tjänster skapar förutsättningar för att Svenska kyrkan ska kunna vara kyrka i hela landet, menar Daniel Larson som är ledamot i kyrkomötet, 1:e vice ordförande i Stockholms stift och förtroendevald i Lidingö församling i Stockholm. Lidingö församling är på väg att ansluta till Svenska kyrkans gemensamma it-plattform, GIP.

   Publicerad  2022-06-21 10:37 av  Sara Steinholtz Sparby
  • Hög anslutningstakt till den gemensamma it-plattformen

   Under 2022 har anslutningstakten till den gemensamma it-plattformen varit tredubbelt så hög jämfört med tidigare år. Nästan hela Västerås stift bidrar till den höga takten året ut med minst en anslutning av en församling eller ett pastorat i veckan.

   Publicerad  2022-06-16 09:01 av  Sara Steinholtz Sparby
  • ”Samverkan handlar om kyrkans bästa nu och i framtiden”

   Att använda gemensamma tjänster har länge varit en självklarhet för Umeå pastorat. Nu funderar de som bäst på hur de kan utveckla samverkanstänket än mer. – De gemensamma tjänsterna räddar oss från att drunkna i administration och ger mer tid till verksamheten, konstaterar kyrkoherde Lena Fagéus.

   Publicerad  2022-05-10 13:35 av  Sara Steinholtz Sparby
  • De gemensamma tjänsterna ger ökad kvalitet för Herrestads församling

   Herrestads församling är anslutna till flera av Svenska kyrkans gemensamma tjänster. Förutom den gemensamma IT-plattformen, GIP, så handlar det bland annat om Svenska kyrkans löneservice. Ingvar Humlén, kyrkoherde, berättar att församlingen på det här sättet får tillgång till en kompetens och kvalitet som inte skulle vara möjlig att ha på egen hand.

   Publicerad  2022-03-23 09:23 av  Kristiina Ruuti
  • Gemensamma IT-tjänster frigör mer tid till den grundläggande uppgiften

   Just nu pågår mycket arbete inom Svenska kyrkan för att höja IT- och informationssäkerheten. Pelle Djerf, IT-chef på kyrkokansliet, berättar om vad man som församling och pastorat bör göra för att förbättra säkerheten och på samma gång frigöra mer tid till den grundläggande uppgiften.

   Publicerad  2022-02-10 12:42 av  Erik Backlund
  • Nu startar utredningen kring en eventuellt gemensam ekonomiservice

   Kyrkomötet 2021 gav kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam ekonomiservice och återkomma till kyrkomötet 2022 med ett beslutsunderlag i ärendet. Syftet med en eventuell gemensam ekonomiservice är att den ska leda till ökad kvalité, ekonomisk hållbarhet och minskad sårbarhet för Svenska kyrkan i sin helhet.

   Publicerad  2022-02-10 12:31 av  Erik Backlund
  • Efter kyrkomötet fortsätter arbetet med gemensam digital infrastruktur

   Kyrkomötet fastställde verksamhet och ekonomi för de närmaste tre åren och arbetet med gemensam digital infrastruktur fortsätter. Förslag kring framtida finansiering behöver återkomma till kyrkomötet i kommande skrivelser från kyrkostyrelsen.

   Publicerad  2021-12-08 14:38 av  Erik Backlund
  1 2 3 4 < > 
  X
  Dokumentid: 2598- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616