Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Administrativ samverkan

  En viktig del av intranätet är våra möjligheter till samverkan. I vänstermenyn hittar du länkar till våra gemensamma administrativa samverkansområden. Här hittar du även ett samlat nyhetsflöde kring samverkan och ingångar till våra gemensamma samverkansrum.

  Nyheter om administrativ samverkan

  Nu har sex nationella förstudier och projekt beviljats kyrkoantikvarisk ersättning
  Den 29 oktober beslutade kyrkostyrelsens arbetsutskott att bevilja de första projekten och förstudierna inom det nationella programmet för kunskapsutveckling inom kulturarvsområdet. Totalt handlar det om tre förstudier och tre projekt – kring allt från tjära och murfogar till utvecklingen av våra kyrkorum – alla med startdatum under 2021.
  2020-11-19 10:30
  Beskrivning av hur överlåtelse av kyrkobyggnad ska gå till klar under sommaren 2021
  Den första 1 januari 2022 ska pastorat och församlingar ha möjlighet att ansöka om att överlåta kyrkobyggnader som inte används till trossamfundet Svenska kyrkan. Till slutet av sommaren 2021 är projektgruppens ambition att i samarbete med representanter från stiften ha tagit fram en beskrivning av hur en överlåtelse ska kunna gå till.
  2020-10-14 12:11
  ”Lokalförsörjningsplanering – ett utmärkt tillfälle att tänka fritt”
  Arbetet med lokalförsörjningsplanering pågår för fullt i landet och med drygt ett år till måldatumet har målsättningar och hela lokalförsörjningsplaner börjat ta form och i vissa fall redan beslutats. I Västerås pastorat har arbetet gett domprost Daniel Eklund många insikter och tankar om framtiden.
  2020-10-14 09:35
  Bidra med klimatsmarta idéer för arbetet med fastigheter
  Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Har du en idé om hur ditt stift, pastorat eller församling kan minska klimatpåverkan i arbetet med fastigheter? Då kan du vara med och bidra.
  2020-09-14 20:12
  Arbetet med lokalförsörjningsplanering fortsätter
  Hösten är här och arbetet med lokalförsörjningsplanering fortsätter. Som hjälp finns en vägledning och ett exempel på en lokalförsörjningsplan, och sedan i våras har ytterligare material tillkommit, bland annat ett stöd i Excel som underlättar delar av arbetsprocessen.
  2020-09-14 20:07
  Ny utbildning för dig som skall söka KAE
  ”Att söka KAE” heter en ny utbildning för dig som tänkt söka kyrkoantikvarisk ersättning.
  2020-07-24 17:18
  Långsiktig strategi för digitalisering och samverkan
  Kyrkostyrelsen har fastställt en långsiktig strategi för digitalisering och samverkan med målbilden att församlingar och pastorat allt mer ska kunna lägga sina resurser på det grundläggande uppdraget och säkerställa ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i framtiden.
  2020-06-18 08:00
  Svenska kyrkans lönecenter kommer lokaliseras till Uddevalla
  Kyrkostyrelsen har igår, tisdag 9 juni 2020, fattat beslut om att Svenska kyrkans lönecenter kommer att lokaliseras till Uddevalla. Kyrkostyrelsens samlade bedömningen av bland annat organisation, löneproduktion och geografiska förutsättningar visar att Uddevalla har de bästa förutsättningarna för det nationella lönecentret.
  2020-06-10 11:00
  Digital utställning: Vad kan ett flexibelt kyrkorum vara?
  Flyttbara bänkar, färre väggar och stora tomma golvytor, eller tvärtom? Det finns ingen definition av vad ett flexibelt kyrkorum kan eller ska vara, mer än att det bör gå att använda i flera olika sammanhang. I en digital utställning visar nio församlingar och pastorat hur de har anpassat sina kyrkorum för att stödja en mer varierad användning.
  2020-05-26 13:26
  Projektstart för överlåtelse av kyrkobyggnad
  Som en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar ska pastorat och församlingar från januari 2022 ha möjlighet att ansöka om att få överlåta en kyrkobyggnad som inte används till trossamfundet Svenska kyrkan. Nu har projektets organisation formats, de första mötena ägt rum och huvudfrågan börjat diskuteras: Exakt hur ska det gå till?
  2020-05-26 13:16
  1 2 3 < > 

  Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

  Laddar kalender

   

  X
  Dokumentid: 1440084- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616