Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Administrativ samverkan

  En viktig del av intranätet är våra möjligheter till samverkan. I vänstermenyn hittar du länkar till våra gemensamma administrativa samverkansområden. Här hittar du även ett samlat nyhetsflöde kring samverkan och ingångar till våra gemensamma samverkansrum.

  Nyheter om administrativ samverkan

  Ny utbildning för dig som skall söka KAE
  ”Att söka KAE” heter en ny utbildning för dig som tänkt söka kyrkoantikvarisk ersättning.
  2020-07-24 17:18
  Långsiktig strategi för digitalisering och samverkan
  Kyrkostyrelsen har fastställt en långsiktig strategi för digitalisering och samverkan med målbilden att församlingar och pastorat allt mer ska kunna lägga sina resurser på det grundläggande uppdraget och säkerställa ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i framtiden.
  2020-06-18 08:00
  Svenska kyrkans lönecenter kommer lokaliseras till Uddevalla
  Kyrkostyrelsen har igår, tisdag 9 juni 2020, fattat beslut om att Svenska kyrkans lönecenter kommer att lokaliseras till Uddevalla. Kyrkostyrelsens samlade bedömningen av bland annat organisation, löneproduktion och geografiska förutsättningar visar att Uddevalla har de bästa förutsättningarna för det nationella lönecentret.
  2020-06-10 11:00
  Digital utställning: Vad kan ett flexibelt kyrkorum vara?
  Flyttbara bänkar, färre väggar och stora tomma golvytor, eller tvärtom? Det finns ingen definition av vad ett flexibelt kyrkorum kan eller ska vara, mer än att det bör gå att använda i flera olika sammanhang. I en digital utställning visar nio församlingar och pastorat hur de har anpassat sina kyrkorum för att stödja en mer varierad användning.
  2020-05-26 13:26
  Projektstart för överlåtelse av kyrkobyggnad
  Som en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar ska pastorat och församlingar från januari 2022 ha möjlighet att ansöka om att få överlåta en kyrkobyggnad som inte används till trossamfundet Svenska kyrkan. Nu har projektets organisation formats, de första mötena ägt rum och huvudfrågan börjat diskuteras: Exakt hur ska det gå till?
  2020-05-26 13:16
  Nu finns en verktygslåda för kommunikation av Gemensamt ansvar och fastighetsöversynen
  Ska du leda arbetet med lokalförsörjningsplanering i din församling eller är du involverad som kommunikatör? I arbetet kommer kommunikationen med olika målgrupper att vara en viktig faktor för att lyckas. Därför har vi samlat en verktygslåda med verktyg, material, tips och exempel att använda som stöd för den som behöver.
  2020-05-25 23:17
  KAE sökt för 11 nationella kunskapsutvecklingsprojekt
  Den sista februari stängde den första utlysningen inom det nationella programmet för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Totalt hade då elva ansökningar inkommit. Dessa kommer nu att gås igenom och bedömas i en noggrann process av kyrkokansliets beredningsgrupp innan de läggs fram för beslut i kyrkomötets arbetsutskott i oktober.
  2020-04-09 13:41
  Årets Kompetensforum och Kompetensforum införande ställs om
  Tyvärr behöver årets Kompetensforum och Kompetensforum införande för er som arbetar med våra gemensamma arbetssätt inom ekonomi och lön/personal (GAS) ställas om med anledning av situationen med coronaviruset. Kompetensforum skulle ha genomförts 27 maj och 28-29 maj i Stockholm.
  2020-03-27 13:01
  Anmälan öppen för Kompetensforum för GAS Ekonomi och Personal 2020
  2020-02-20 14:24
  Statusuppdatering gällande tidigare driftsstörning Flex HRM
  2020-02-06 07:42
  1 2 3 < > 

  Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

  Laddar kalender

   

  X
  Dokumentid: 1440084- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616