Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Administrativ samverkan

  En viktig del av intranätet är våra möjligheter till samverkan. I vänstermenyn hittar du länkar till våra gemensamma administrativa samverkansområden. Här hittar du även ett samlat nyhetsflöde kring samverkan och ingångar till våra gemensamma samverkansrum.

  Nyheter om administrativ samverkan

  Svenska kyrkans löneservice snart på plats i Uddevalla
  Svenska kyrkan etablerar sin nya nationella löneservice i Uddevalla från den 1 maj 2021, då nationell nivå tar över huvudmannaskapet för lönehanteringen i Uddevalla. Processen att hitta lokal och rekrytera en chef för verksamheten är nu inne i sitt slutskede.
  2021-02-19 10:25
  Kyrkokansliet söker löneadministratörer till löneservice i Uddevalla
  Arbetet med att utveckla den nationella löneservicen i Uddevalla är i en expansiv fas och nu behövs flera nya löneadministratörer. Ansök senast den 28 februari. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
  2021-02-18 17:01
  Stort intresse för kartläggning kring digitalisering och samverkan
  6o procent av kyrkoråden har valt att svara på den enkät som skickats till alla ordförande i kyrkoråden som en del av kartläggningen kring digitalisering och samverkan som kyrkomötet tog beslut om i november.
  2021-02-16 17:17
  Prissättning för Digital arbetsplats klar
  Prissättningen för Digital arbetsplats är klar och gäller från och med 2022. I priset ingår bland annat licens för Microsoft 365 och GIP-avgifter.
  2021-02-10 14:28
  Färdig nulägesanalys och förslag till framtida IT-system för löneservice
  Genom nulägesanalysen, som avslutades före årsskiftet, har projektet har fått en god bild över servicebyråernas arbete. Baserat på detta har stora delar av utformningen för löneservice tagits fram, exempelvis förslag på framtida tjänsteutbud och IT-stöd.
  2021-01-27 08:03
  Därför startar Svenska kyrkan en gemensam löneservice
  I Svenska kyrkans gemensamma löneservice i Uddevalla kommer lönehandläggare kunna arbeta mer specialiserat. Därför kan färre personer klara mer, det sparar pengar. Samtidigt slipper församlingar tidskrävande administration. Församlingar och pastorat kan lägga mer tid på den grundläggande uppgiften.
  2021-01-22 08:11
  Enkät om digitalisering och samverkan till kyrkorådens ordförande
  Idag har en enkät skickats till alla ordförande i kyrkoråden som en del av kartläggningen kring digitalisering och samverkan som kyrkomötet tog beslut om i november..
  2021-01-18 16:07
  Rekrytering av chef till löneservice i Uddevalla
  Här finns möjlighet för dig att utvecklas i ett spännande uppdrag. Annonsen för rekrytering av en lönechef till Uddevalla finns nu publicerad
  2020-12-22 08:16
  Lönecentret i Uddevalla får namnet Svenska kyrkans löneservice
  Det av kyrkomötet 2019 beslutade lönecentret har nu fått ett namn: Svenska kyrkans löneservice
  2020-12-22 08:15
  Kyrkomötesuppdraget kring kartläggningen av digitalisering och samverkan startar i januari
  Efter nyår startar kartläggningen som kyrkomötet tog beslut om i november och som kommer ligga till grund för den färdplan för digitalisering och samverkan som kyrkostyrelsen ska presentera för kyrkomötet 2021.
  2020-12-17 19:08
  1 2 3 4 5 < > 

  Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

  Laddar kalender

   

  X
  Dokumentid: 1440084- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616