Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Administrativ samverkan

  En viktig del av intranätet är våra möjligheter till samverkan. I vänstermenyn hittar du länkar till våra gemensamma administrativa samverkansområden. Här hittar du även ett samlat nyhetsflöde kring samverkan och ingångar till våra gemensamma samverkansrum.

  Nyheter om administrativ samverkan

  Mer information om tidrapporterings- och lönesystemet samt tidpunkt för bytet finns nu tillgänglig
  Projektet kan nu meddela att systembytet förväntas ske den 1 november 2022 för anslutna via löneservice och den 1 december för anslutna via stiftens servicebyrå, egen personal samt nyanslutande. Medarbetare börjar tidrapportera i det nya systemet på angivna datum. Mer information om utbildning och förberedelser inför övergången samt förväntad upplevelse i systemet finns tillgänglig under projektsidorna.
  2022-05-10 09:42
  Projektet för att implementera HRM Software går in i genomförandefasen
  Projektets förstudiefas är nu avslutad och beslut har tagits om att gå in i genomförandefasen. Under genomförandefasen sätts systemet upp och anpassas enligt Svenska kyrkans krav och verksamhetsprocesser.
  2022-04-05 15:51
  Gemensamma IT-tjänster frigör mer tid till den grundläggande uppgiften
  Just nu pågår mycket arbete inom Svenska kyrkan för att höja IT- och informationssäkerheten. Pelle Djerf, IT-chef på kyrkokansliet, berättar om vad man som församling och pastorat bör göra för att förbättra säkerheten och på samma gång frigöra mer tid till den grundläggande uppgiften.
  2022-02-10 12:42
  Nu startar utredningen kring en eventuellt gemensam ekonomiservice
  Kyrkomötet 2021 gav kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam ekonomiservice och återkomma till kyrkomötet 2022 med ett beslutsunderlag i ärendet. Syftet med en eventuell gemensam ekonomiservice är att den ska leda till ökad kvalité, ekonomisk hållbarhet och minskad sårbarhet för Svenska kyrkan i sin helhet.
  2022-02-10 12:31
  Var beredd - snart stängs nuvarande intranät
  Förbered dig för att flytta ut från nuvarande intranät genom att planera för vilket innehåll som ska flytta med, vem som ska ansvara för den lokala flytten samt när och hur det ska hanteras.
  2022-01-18 11:30
  Projekt Utveckla lönetjänsten fas 2 har etablerats
  Projektet Utveckla lönetjänsten fas 2 syftar till att genomföra ett systembyte för alla anslutna till den gemensamma lönetjänsten. På projektets intranätssidor kommer du kunna läsa mer om projektets framsteg.
  2022-01-18 11:23
  Nytt systemstöd för den gemensamma lönetjänsten
  Nyhet från 2021-10-28 Upphandlingen av ett systemstöd för den gemensamma lönetjänsten är klar. Svenska kyrkan har tecknat ett avtal med HRM Software som är en etablerad leverantör med flera stora kunder. Deras systemlösning kommer bidra till en ökad kvalitet och effektivitet i den gemensamma lönetjänsten.
  2022-01-18 11:19
  Ökad digital säkerhet - nya inställningar påverkar dig
  Svenska kyrkan arbetar för att följa med i utvecklingen och genomföra de säkerhetsåtgärder som behövs. Därför introduceras nu informationsskydd så att våra filer och e-postmeddelanden ska kunna skyddas och delas på ett bättre sätt.
  2021-12-15 07:00
  Stöd för samarbetet med förtroendevalda
  För de församlingar, pastorat och stift där det finns behov av digitalt stöd erbjuder nationell nivå några gemensamma verktyg som kan vara ett bra stöd. Ett alternativ är möteshanteringen i Public 360. Microsoft 365 är ett annat
  2021-12-14 11:00
  Efter kyrkomötet fortsätter arbetet med gemensam digital infrastruktur
  Kyrkomötet fastställde verksamhet och ekonomi för de närmaste tre åren och arbetet med gemensam digital infrastruktur fortsätter. Förslag kring framtida finansiering behöver återkomma till kyrkomötet i kommande skrivelser från kyrkostyrelsen.
  2021-12-08 14:38
  1 2 3 4 5  ... < > 

  Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

  Laddar kalender

   

  X
  Dokumentid: 1440084- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616