Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Så styrs Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka. I lagen om Svenska kyrkan talas det om en samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete.

  Kyrkans medlemmar ska vara med i besluten och beslutsvägarna ska vara demokratiska. Den demokratiska processen organiseras på ungefär samma sätt som i det övriga samhället, det vill säga val vart fjärde år till församlingarnas styrorgan, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. 

  På alla nivåer inom Svenska kyrkan finns styrorgan med ansvar för verksamheten inom sitt geografiska område: församling/pastorat, stift och nationellt. 

   

  Kyrkovalet genomförs vart fjärde år. Då väljer Svenska kyrkans medlemmar dem som ska styra församlingar, stift och den nationella nivån. Här delar man ut röstsedlar på Kyrkbacksgården i Västerås inför valet 2009.

  Foto: Magnus Aronson/IKON

  Läs mer om kyrkoval på webbsidan svenskakyrkan.se
    
  Kyrkoordningen är grundläggande i det inomkyrkliga regelsystemet liksom Svenska kyrkans gällande bestämmelserna.  

  Läs mer om kyrkoordningen och Svenska kyrkans gällande bestämmelser på webbsidan svenskakyrkan.se
   
   

     

  Redaktör
  Margareta Furberg,
  Innehållsansvarig
  Patrik Lidin, Organisation
  Uppdaterad
  2019-06-18
  X
  Dokumentid: 25765- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618