Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Om Svenska kyrkan

  I lagen om Svenska kyrkan står det: Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ.

  Foto: Martin Runeborg/IKON

  Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.

  Församlingen är grunden

  Svenska kyrkans grundläggande nivå är församlingen. Vid 2000-talets början fanns 2 500 församlingar. Numera är antalet knappt 1 400. Många församlingar ar nämligen gått samman för att få en bättre struktur och kunna säkerställa att resurserna räcker till för alla viktiga verksamheter även i framtiden.

  Stiften vår regionala nivå

  Församlingarna har lokalt självstyrelse, men är samtidigt en del av ett stift. Det finns tretton stift som vart och ett leds av en biskop och som tillsammans täcker hela landet. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har även förvaltande uppgifter.

  Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet (till exempel Visby stift). I Uppsala stift finns också ärkebiskopen. Läs mer om stiften på deras respektive webbplatser.

  Den nationella nivån

  Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Kansliet kallas kyrkokansliet och ligger i Uppsala. Arbetet som bedrivs där motsvarar uppdrag som kommer från Kyrkomötet genom de organ som Kyrkomötet tillsätter, främst Kyrkostyrelsen.

  Den nationella nivån samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen. Den samordnar även frågor som forskning, statistik och religionsdialog, och ska vara ett stöd för stiften i deras arbete för församlingarna. På nationell nivå tas underlag fram för beslut av Kyrkostyrelsen och Kyrkomötet. Här bedrivs även teologisk reflektion över aktuella frågor. Den nationella nivån ska också företräda Svenska kyrkan i kontakter med andra kyrkor och samhället i övrigt, både i Sverige och internationellt.

  Arbetet leds av generalsekreteraren. På kyrkokansliet har också ärkebiskopen sitt kansli.

  Redaktör
  Margareta Furberg,
  Innehållsansvarig
  Patrik Lidin, Organisation
  Uppdaterad
  2019-06-17
  X
  Dokumentid: 25764- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618