Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Kyrkliga organisationer

  Dessa organisationer är på olika sätt knutna till Svenska kyrkan. Sidan är under uppbyggnad.

  Foto: Jim Elfström /IKON

  Diakonala organisationer

  Bräcke Diakoni

  Ersta Sköndal högskola AB

  Diakonistiftelsen Samariterhemmet

  Hela människan

  Stiftelsen Vårsta diakonigård

  Ekumeniskt samarbete

  Ekumenik är viktigt både för Svenska kyrkan och för kyrkan i stort. Ekumeniskt samarbete har Svenska kyrkan med många kyrkor i och utanför Sverige.
  Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enighet kallas ekumenik. Allt arbete som Svenska kyrkan bedriver runtom i världen sker utifrån en ekumenisk grundsyn. I det ekumeniska arbetet finns också ett engagemang för utsatta människor i andra länder.

  Aktivt samarbete

  Svenska kyrkan är en del av den internationella, världsvida kristna kyrkan. Vi har ett aktivt samarbete med många andra kyrkor, både inom och utanför Sverige. Svenska kyrkan är också aktiv medlem i Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och i ett stort antal europeiska samarbetsorgan.

  Sveriges kristna råd

  Som största trossamfund i vårt land har Svenska kyrkan ett särskilt ansvar för utvecklingen av den kristna gemenskapen i Sverige. Ett viktigt organ för detta är Sveriges kristna råd, SKR, som samordnar och driver kyrkornas arbete inom en rad olika områden.

  SKR:s arbete omfattar idag alla de stora kyrkofamiljerna och handlar om:

  - biståndsfrågor
  - invandrar- och flyktingfrågor
  - det kyrkliga arbetet vid skolor, högskolor, sjukhus och kriminalvårdsanstalter
  - teologiska frågor
  - religionsdialog
  - gemensam opinionsbildning i viktiga samhällsfrågor, såväl nationellt som internationellt.

  Ekumeniska organisationer

  Sveriges kristna råd 

  Lutherska världsförbundet 

  Kyrkornas världsråd

  CEC - Europeiska kyrkokonferensen

  Europeiska biskopskonferensen 

  European Christian Environmental Network 

  Eurodiaconia 

  Ecumenical News International 

  Mellanösterns kristna råd 

  Katolska kyrkan, Vatikanen 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg,
  Uppdaterad
  2020-02-24
  X
  Dokumentid: 27448- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618