Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Församlingar och pastorat

  Svenska kyrkan är geografiskt rikstäckande genom församlingar och pastorat som finns över hela landet.

  Sankt Olofs kyrka på Österlen är en av Svenska kyrkans ca 3 500 kyrkobyggnader. De äldsta delarna av kyrkan byggdes under tidig medeltid.

  Sankt Olofs kyrka på Österlen är en av Svenska kyrkans ca 3 500 kyrkobyggnader. De äldsta delarna av kyrkan byggdes under tidig medeltid. Foto: Aina Mandahl

  Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, undervisa samt arbeta med diakoni och mission. Allt annat som församlingen gör är ett stöd för och en konsekvens av detta.

  Församlingen ansvarar för dem som vistas i området
  En församling består av de människor som tillhör Svenska kyrkan och som är bosatta inom församlingens område. 

  Men församlingen ansvarar inte bara för den kyrkliga verksamheten för dem som bor där, utan för alla som vistas i församlingen. Det betyder att en del församlingar i storstäder som har få tillhöriga har ett ansvar för många människor som vistas där dagtid. På liknande sätt har en del landsbygdsförsamlingar med få medlemmar ett ansvar för många sommarboende. 

  Det finns även församlingar som inte har ett geografiskt område, till exempel Finska församlingen i Stockholm.

  Församlingen kan tillhöra ett pastorat
  En församling har kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. 

  Alternativt kan flera församlingar tillsammans bilda ett pastorat med gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd och gemensam kyrkoherde.  

  I pastoraten finns församlingsråd
  En församling som ingår i ett pastorat ska ha ett församlingsråd som styrelse. Det är kyrkofullmäktige som väljer församlingsråden. 

  Svenska kyrkans medlemmar i pastoratet är valbara till församlingsrådet. Det gör att det är möjligt att engagera sig i en annan församling än den man bor i. 

  Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen, men kyrkorådet kan också delegera andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen till församlingsrådet.  

  Mandatperioden i ett församlingsråd är högst fyra år och bestäms av kyrkofullmäktige.  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-06-16
  X
  Dokumentid: 25766- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618