Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Musikanvändning i Svenska kyrkan

  Musik är en viktig del i Svenska kyrkans verksamheter. Precis som andra musikanvändare vill Svenska kyrkan göra rätt och betala för den musik som används. Upphovsmän ska får betalt för sitt arbete.

  Stim

  Som musikanvändare när du spelar livemusik och annan musik, exempelvis bakgrundsmusik, behöver församlingen/pastoratet ett avtal med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå), som ansvarar för att upphovsmän får ersättning för sin musik. Svenska kyrkan har idag ett centralt avtal med Stim.

  Avtalstecknande och att följa avtal är en fråga för den lokala enhetens ledning, dvs kyrkoherden och inte för enskilda medarbetare (inte heller för nationell nivå).

  85% av Svenska kyrkans församlingar har tecknat avtal med Stim. Det är viktigt att alla församlingar gör rätt för sig och betalar den retroaktiva avgiften för de senaste tre åren så att hela Svenska kyrkan har ett gällande avtalsförhållande till Stim.

  Musikrapportering 
  Svenska kyrkan ska göra rätt för sig när det gäller immateriella rättigheter som musik, därav behöver den ständigt rapporteras in. Musikrapporteringen är viktig eftersom den ligger till grund för utbetalning s.k. royalty till de upphovspersoner och musikförlag som fått sina verk framförda i Svenska Kyrkan. 

  Många medarbetare i Svenska kyrkan har haft synpunkter på dessa avtal
  Just nu pågår samtal med Stim för att reda ut vad som gäller och hur man eventuellt skulle kunna förbättra avtalet från och med 2020.

  I samtalen med STIM berörs bland annat villkor vid musikgudstjänster, priserna för genomförda arrangemang samt vissa frågor kring innehållet i den digitala rapporteringen​​. Om detta kommer här rapporteras kontinuerligt när det finns mer information.​​

  Nedan finns fakta om Stim-avtalet.

  Sami

  Församlingen/pastoratet kan även behöva ett avtal med Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) för att ersättningen för inspelad musik ska nå rätt personer. När det gäller Sami så finns inget centralt avtal idag.

  Om församlingen/pastoratet tecknar avtal med Sami är vår rekommendation att teckna ett kort avtal. Mer information finns på Samis webbsida.

  Stim och Sami är två olika rättigheter och rättighetshavarna som har rätt till ersättning var för sig.​ ​

  Digitala musiktjänster

  När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, You tube mm) vid t ex förrättningar så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

  Den som vill ha inspelad musik vid förrättningar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

  Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​

  Borgerliga begravningar 

   Borgerliga begravning är inte att likställas med gudstjänst. Gällande tillställningar som äger rum i kyrkan går det inte att garantera att det är en privat tillställning och måste därför hanteras därefter.

  När det gäller kyrkoneutrala rum kan församlingen/pastoratet inte garantera att det är en privat tillställning, därav inte garantera att musiken tillgängliggörs offentligt. Låt oss säga att begravningen meddelas i en dödsannons så anses den inte vara privat men om det är en bestämd ”gästlista” och den är någonstans där det går att ”låsa” om sig så skulle den kunna vara privat. Detta baseras på EU – rättens definition av tillgängliggörande till allmänheten.

  Vad som är en privat tillställning är strikt definierat juridiskt (offentlighet). Om begravningen är en privat tillställning som är helt stängd för offentligheten kan man spela musik.​

  Sammanfattning om digitala musiktjänster

  Använd endast CD-skiva om musiken inte kan framföras live.

  Senaste nytt om digitala musiktjänster

  Svenska kyrkan strävar efter att de ska vara möjligt att tillgängliggöra streamad musik i alla delar av kyrkans verksamhet. Svenska kyrkan tecknar nu avtal med ett företag, Royal streaming, som tillhandahåller en betaltjänst som levererar steamad musik. Det är en liknande tjänst som Sportify Buisness levererade men nu till en lägre kostnad. 1 oktober ska tjänsten finnas på plats. Innan dess har utförlig information gått ut till alla församlingar.

  Fakta om Stimavtalet

  Det nya lokala avtalet innehåller ett förenklat sätt att ta betalt för församlingarnas konserter och musikunderhållning. Betalningsmodellen innebär fasta förskott och är tidsbesparande rent administrativt för musikansvariga på församlingsnivå. Vidare är musikrapporteringen helt digital. Det centrala avtalet (nationell nivå) omfattar bakgrundsmusik och musikunderhållning för samtliga delar i Svenska kyrkans organisation. Det betyder exempelvis att lokal nivå (pastorat eller församling) inte behöver betala Stimavgift för de här två musikområdena, det sker på nationell nivå.

  Centralt avtal 

  Svenska kyrkan och Stim har tecknat ett avtal. Avtalen gäller retroaktiv, fr o m 1 januari 2015 eftersom avtal under tidigare period saknats. Dock har musikrapportering gjorts från församlingar/pastorat under de tidigare åren. Användning av musik online regleras sedan tidigare i ett centralt avtal på nationell nivå men omfattar användningen för lokala enheter i Svenska kyrkans organisation.

  Församlingens avtal

  Vid sidan av de centrala avtalen måste också ett lokalt avtal tecknas. Församlingens avtal undertecknas av respektive församling eller pastorat och ger församlingarna rätt att använda musik vid konserter och musikgudstjänster.​

  Musikrapportering

  Musikrapporteringen sker helt digitalt i webbtjänsten, du behöver ha en inloggning på stim.se, Det kan vara fler personer i församling/pastorat som ansvarar för rapporteringen till Stim. Detta innebär att arbetet kan fördelas mellan fler medarbetare. Mer information om avtalen finns att läsa på Stims webbsida, där finns också guider om hur den digitala musikrapporteringen fungerar.

  Prissättning

  Vi har utgått ifrån den prissättning som finns etablerad med konsertmarknadens övriga aktörer (Stims Liveprislista) och som för gratis evenemang innebär 3,95 kr/besökare (enligt 2014-års prislista). Svenska Kyrkan har sedan fått en reduktion på det priset med 20% eftersom delar av repertoaren är fri musik. Underlaget till prislistan för 2015-2017 för konserter och musikgudstjänster utgörs av 2014-års redovisningar av musikanvändningen. Prisgrundande parametrar är antal besökare per konsert – eller musikgudstjänsttillfälle och antal tillfällen. Prislistan KPI justeras med start 2018 och basmånad juli.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-07-08
  X
  Dokumentid: 1447373- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450