Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Avtal med Stim och Sami – för att låtskrivare, textförfattare och artister ska få ersättning

  Svenska kyrkan har avtal med Stim som betalar ut ersättning till låtskrivare. Församling och pastorat kan också behöva ett avtal med Sami som betalar ut ersättning till artister.

  När du spelar livemusik och annan musik, till exempel bakgrundsmusik, i kyrkans lokaler behövs en licens från Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Svenska kyrkan har ett centralt licensavtal med Stim som församlingar och pastorat kan teckna lokala hängavtal till.

  När det gäller Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) så finns inget centralt avtal. Församlingar och pastorat kan därför behöva teckna ett eget avtal om man använder inspelad musik utanför gudstjänsterna. Rekommendationen är att i nuläget teckna ett kort avtal eftersom nationell nivå ser över om ett avtal med SAMI ska tecknas.

  Teckna musikavtal på Samis webbplats.

  Centralt avtal med STIM

  Svenska kyrkan har ett centralt avtal med Stim som gäller för samtliga delar i Svenska kyrkans organisation. Det betyder att nationell nivå betalar Stimavgift för 

  • Bakgrundsmusik
  • Musikunderhållning med högst 15 minuter musik.

  Teckna lokalt avtal för konserter och musikgudstjänster

  Utöver det centrala avtalet måste församlingar som använder musik vid konserter och musikgudstjänster teckna ett lokalt hängavtal.

  Om man inte tecknar ett avtal inom ramen för överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och STIM behöver man teckna ett annat licensavtal om musiknyttjande. Ungefär 85 procent av Svenska kyrkans församlingar hade i oktober 2019 valt att teckna lokalt hängavtal med Stim.  Det är enhetens ledning, det vill säga ytterst kyrkoherden, som ansvarar för att teckna avtal och se till att det följs.

  Ni behöver inte rapportera eller betala avgift för:

  • Arrangemang där endast fri musik spelas. Som fri musik räknas all musik där upphovsmännen avlidit för mer än 70 år sedan.
  • Gudstjänster eller musikgudstjänster som innehåller mindre än 30 minuters skyddad musik.​​ Med gudstjänster är utgångspunkten att de utlysts som gudstjänst, följer kyrkohandboken och innehåller bön och gemensam psalmsång. Kyrkoordningen tillåter inte att det tas ut entré för gudstjänster så det är inte aktuellt med entré i dessa fall.

  Rapportera spelning

  När ni haft en konsert eller musikgudstjänst ska ni rapportera det till Stim. Alla musikverk som framförts på ett sätt som omfattas av avtalen ska rapporteras, det gäller även egen skriven musik och fria musikverk.

  Läs om hur du musikrapporterar på stim.se.​​

  Om du har en inloggning till Mina sidor så redovisar du där. Först måste du ansöka om att bli musikrapportör.

  Ansök om att bli musikrapportör på stim.se.

  Logga in på Mina sidor på stim.se.

  Ni kan vara fler personer i församlingen eller pastoratet som ansvarar för att rapportera till Stim. Licenstagaren (pastoratet eller församlingen som har undertecknat avtalet) ansvarar för att rapporteringen sker och är korrekt.  

  Vad det kostar

  I november varje år får licenstagaren en faktura på ett fast belopp som motsvarar ett års musikanvändning i konserter och musikgudstjänster. Det är antalet konserter och musikgudstjänster som avgör beloppets storlek och i avtalet finns det 15 olika prissteg för antal arrangemang.

  Det billigaste avtalet för upp till 3 arrangemang kostar 695 kronor per år och det dyraste för mellan 251 och 300 arrangemang kostar 114 224 kronor per år. Kostnaden per arrangemang är i snitt mellan 348 och 415 kronor per arrangemang.​

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  David Axelson-Fisk, Musik
  Uppdaterad
  2019-11-18
  X
  Dokumentid: 1464626- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450