Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lunds stift

  Ukraina

  Ukrainas flagga

  Ukrainas flagga

  Kriget i Ukraina och flyktingsituationen berör och påverkar oss på många sätt. På den här sidan samlar vi information och material som kan vara till stöd i församlingarnas arbete, i våra möten med medmänniskor här hemma och i bön och engagemang för våra medmänniskor i Ukraina.

  Svenska kyrkans gemensamma intranätssida för information om kriget i Ukraina uppdateras kontinuerligt med ny eller reviderad information. Uppgifterna där gäller för hela Svenska kyrkans arbete med Ukraina-relaterade frågor. Som komplement finns Lunds stifts sida om Ukraina, med information som berör just Lunds stift. Det finns även en extern sida om kriget i Ukraina.

  Tända ljus

  Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

  Flyktingmottagande från Ukraina

  Kriget i Ukraina gör att vi står inför det som väntas bli den värsta flyktingkrisen på decennier. På den här sidan finns stöd och information för de församlingar som möter människor på flykt. 

  Statistik över de som beviljats uppehållstillstånd som massflyktingar sorterat på kommun finns här. Gå in under rubriken ”Veckostatistik över inskrivna per kommun”. Där kommer också veckovis att publiceras statistik fördelat över både ålder, kön och boendetyp.​

  Lunds stifts kontaktperson och samordnare för flyktingfrågor med anledning av kriget i Ukraina är Carita Ibarra, som nås på 046-15 55 44 eller carita.ibarra@svenskakyrkan.se.

   

  Språkstöd och översatt gudstjänstmaterial

  • Här hittar du gudstjänstmaterial översatt till ukrainska.
  • Här hittar du olika typer av stöd för vardagliga samtal och stöd till hjälp för att svara på frågor om att bo i Sverige. 

   

   

  Svenska kyrkan i Malmö förbereder sig för flyktingmottagande.

  Svenska kyrkan finns på plats utanför migrationsverket i Sundbyberg.

  Lunds stifts arbete med krisberedskap

  Svenska kyrkan är en viktig del i samhällets krishantering. Många vill att kyrkan ska vara öppen och att präster och diakoner ska finnas till hands när något händer. För att på bästa sätt kunna hantera en kris behöver man planera. Läs här om Lunds stifts krisberedskap.

  Act Svenska kyrkan

  Act Svenska kyrkan står tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga redo att genomföra humanitära insatser. Läs mer på Act Svenska kyrkans webbplats.

  Det finn​s en Facebook-insamling som ni kan dela i era kanaler.

  Act Svenska kyrkana lokala partner på plats i Ukraina rapporterar om arbetet som pågår. Ett arbete som vi stödjer genom Act Svenska kyrkans insamling ”Nödrop för Ukraina” och Fasteaktionen. ​

   

   

   

   

   

  Bönewebben

  Bönewebben har ett särskilt rum "Be för fred och frid" och det går att lägga in en fristående puff på församlingens webbsida. 

  Bönewebben

  Bönewebben har ett särskilt rum "Be för fred och frid" och det går att lägga in en fristående puff på församlingens webbsida. 

  Ekumeniska uttalanden

  Sveriges kristna råd gjorde den 24 februari ett uttalande med en bön för Ukraina.

  Jan Eckerdal som är teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd skriver i ett blogginlägg på askonsdagen: "Den ekumeniska samhörigheten mellan världens kyrkor innebär att Ukrainas smärta också är vår. Under den fastetid som stora delar av den världsvida kyrkan inleder idag har vi anledning att reflektera över hur vi kan låta vår solidaritet med dem som lider gå från ord till konkret handling." Läs Jan Eckerdals text 

  I sin text hänvisar Eckerdal till ett anförande som den ukrainske teologen Pavlo Smytsnyuk höll för Europeiska kyrkokonferensen (KEK) den 25 februari. Här kan du ladda ner hela hans tal.

  Krisinformation

  Svenska myndigheter har en samlingssida som kallas "Krisinformation". Den ger information om kriser och händelser i vår omvärld. Där finns mycket värdefullt material och länkar, bland annat till hur vi kan hantera vår egen och våra medmänniskors oro, och hur vi kan tala med barn och unga om det som händer nu. 

  Krisinformation om världsläget

   

  X
  Dokumentid: 1577408- Webid: 1390381 - Unitid: 8