Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lunds stift

   

  Nyheter om fastigheter

  Våra kyrkor - en filmserie om kyrkor och kyrkliga inventarier
  Nu kan du se filmerna i serien "Våra kyrkor" som handlar om vård och underhåll av våra kyrkobyggnader, kyrkorum och kyrkliga inventarier.
  2021-03-22 12:46
  Stöd inom fastighetsfrågor
  Lunds stiftskansli erbjuder fastighetskompetens inom byggrelaterade frågor för samtliga byggnadslag (kyrkor och övriga byggnader). Utbudet består av såväl gratis rådgivning och enklare uppdrag som fullständiga konsult- och projekteringstjänster mot timpris.
  2021-03-17 14:07
  En långsiktig hållbar fastighetsförvaltning  
  2020-01-16 11:28
  Svenska kyrkan en tydlig aktör på Råängen i Lund
  När området Råängen på Brunnshög norr om Lund ska exploateras är Svenska kyrkan en aktiv part. Lunds domkyrka äger marken och har bestämt att satsa på en trädgård som första fasta installation på plats. Så småningom kommer här att byggas runt 1 000 bostäder. Varför är Svenska kyrkan närvarande i det här projektet?
  2019-10-29 13:12
  1 2 < > 

  Hitta snabbt

  Byggnader är en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten

  Låna en avfuktare

  Nya regler från Elsäkerhetsverket ger församlingar ökad kontroll av elinstallatörer

  iBinder

  Uthållig fastighetsförvalting

  Byggnader är en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten.

  Samtidigt utgör de en stor del av Svenska kyrkans ekonomiska och miljömässiga belastning. Stiftet kan erbjuda stöd och rådgivning i fastighetsrättsliga frågor.

  Vi har även ingenjörer som kan ge hjälp exempelvis när det gäller klimat och uppvärmning och vid granskning av anbud.Av personal vid stiftets avdelning för egendomsförvaltning kan du få hjälp om du har frågor om fastigheter, exempelvis fastighetsrättsliga frågor, jordbruksarrenden och upplåtelser av olika slag med mera. De kan även hjälpa dig vid köp och försäljning av fastigheter.Har du frågor om fastigheter som rör rättsliga aspekter som köp och försäljning, upplåtelser av fastigheter eller jordbruksarrenden? Då kan du få hjälp av personal på stiftets avdelning för fastighetsförvaltning.

  Lunds stift stödjer även församlingar i arbetet mot en hållbar förvaltning där resurshushållning och effektivitet är viktiga faktorer. Stiftsingenjörerna kommer gärna ut till er församling och ger hjälp och råd på plats kostnadsfritt. 

  För att vi ska kunna bedriva den kyrkliga verksamheten på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt sätt måste fastighetsförvaltningen bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Fastigheternas omfattning i ekonomiska termer är cirka 15 – 35 procent av en församlings verksamhet. 

  I Lunds stift finns det två stiftsingenjörer som har till uppgift att hjälpa församlingarna och pastorat med olika frågor. De kan hjälpa till när det behövs extra kompetens eller rådgivning gällande byggtekniska frågor, klimat och uppvärmning, energianvändning, hjälp med förfrågningsunderlag och granskning av anbud. 

  Stiftsingenjörerna anordnar träffar med fastighetsansvariga och håller i en del andra mindre informationsmöten. 

  Låna en avfuktare

  Samtliga församlingar i Lunds stift kan nu under en månads tid kostnadsfritt låna en avfuktare.​

  Det finns möjlighet att testa om en avfuktare är en bra lösning hos er innan ett inköp. Avfuktaren är en mobil enhet som kräver tillgång till ett vägguttag. Hjälp med installation samt genomgång och funktioner får ni av oss stiftsingenjörer. Avfuktning lämpar sig mycket väl till kyrkor som används sällan (mindre än 1 gång/vecka) och där man vill sänka temperaturen mellan användningstillfällena. Det ingår i ett projekt med fokus på inneklimatet i kyrkor som på sikt ska minska på onödig energianvändning ute i stiftets kyrkobyggnader utan att äventyra inventarier, inredning samt byggnaden i sig. Vid intresse skrivs man upp på en väntelista. Vi kontaktar sedan respektive församling några veckor innan det blir dags för installation.​

  Nya regler från Elsäkerhetsverket ger församlingar ökad kontroll av elinstallatörer

  Från och med 1 juli 2017 gäller nya regler för elsäkerhet. En av förändringarna är att ett register skapas där alla företag som jobbar med el ska finnas med. Där kan du göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med. 

  Sammanfattning av de nya reglerna

  •  Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. 
  • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
  • Elinstallationsarbete får bara utföras av: 
   - Personer med auktorisation som elinstallatör.
   – Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.​
  • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.

   Förändringar för konsumenter

  Förändringarna ger ökad möjlighet till kontroll. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra anläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget man planerar att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

  Den 1 juli 2017 öppnar Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget som är tillgänglig för alla dygnet runt årets alla dagar. Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida  ​

  iBinder

  Med iBinder Byggprojekt får du ett hjälpmedel som gör all dokumenthantering enkel och säker. Principen bygger på samma enkla och beprövade logik som den klassiska byggpärmen. Alla förstår och kan använda systemet direkt, utan några förkunskaper om IT eller dataprogram. Se mer på iBinders hemsida.  

  ​Uthållig fastighetsförvaltning

  Byggnader utgör en stor del av Svenska kyrkans ekonomiska och miljömässiga belastning men de är också en viktig resurs för den kyrkliga verksamheten. För att vi ska kunna bedriva den kyrkliga verksamheten på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt sätt, måste fastighetsförvaltningen bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.Vi inom verksamhetsområdet Uthållig fastighetsförvaltning arbetar för att främja församlingsverksamheten och stödjer Lunds stifts församlingar i arbetet mot en hållbar förvaltning där resurshushållning och effektivitet är viktiga faktorer. Fastigheternas omfattning i ekonomiska termer är ca 15-35% av en församlings verksamhet.

  I normalfallet jobbar vi såhär för att stödja och främja verksamheten:

  1. Församlingen kontaktar oss och vi skickar ut en mall, Grundinventering. Där fyller man i alla byggnader, ytorna i dem, uppvärmningssätt och energianvändning. Sedan beskriver man också verksamheten översiktligt.

  2. Utifrån enkäten gör vi några nyckeltal som vi tar med oss ut på vårt första besök i församlingen. Vi samtalar, diskuterar och undersöker på plats.    

  3. Utifrån detta skriver vi en kort första rapport som vi skickar över.

  4. Sedan tar vi efter en tid en fördjupad diskussion och vid behov undersöker några objekt på ett grundligare sätt.

  5. Arbetet fortsätter därefter på olika sätt utifrån de specifika förutsättningarna i varje objekt.Vi hyr även ut mätutrustningar inklusive analyser. Vi driver nätverk för fastighetsansvariga m.fl. och vi försöker vara ett allmänt kompetensstöd i dessa frågor på olika sätt.

  Arbetssättet är cykliskt och knyter an till den metod som används inom miljödiplomeringen för att nå ständiga förbättringar.

  Redaktör
  Maria Lundström, Lunds stift
  Innehållsansvarig
  knet\annolss6,
  Uppdaterad
  2021-03-18
  X
  Dokumentid: 1425918- Webid: 1390381 - Unitid: 8