Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Tips och tankar kring konfirmationsverksamheten med anledning av covid-19

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Här delar stiftskansliets stiftspedagoger Åsa Wiik Sandlund och Jon Falk, tips och tankar kring konfirmationsverksamheten och unga ledare med anledning av Covid-19.

   

  Läger  2022 (Publicerad 2022-01-17) 
  Folkhälsomyndigheten avråder från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Avrådan gäller till och med 31 januari, då den ska omprövas. Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
  Konfirmation och läger

  Dispens från gällande konfirmandriktlinjer
  Den 21 april 2021 tog Domkapitlet beslut om dispens från gällande konfirmandriktlinjer. Det innebär i korthet att konfirmandverksamheten kan anpassas utifrån den lokala kontexten och att beslut om utformningen tas lokalt: S 2021-0353 Delegationsbeslut om dispens - konfirmandriktliner 2021

  Konfirmander/ungdomar
  Förslag på ett arbetspass med anledning av coronaviruset med konfirmander eller ungdomar hämtad från Härnösands stifts hemsida: Förslag till arbetspass (pdf)

  Konfirmationsträffar
  Det är en trygghet att fortsätta träffas så länge det går, med verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Om så inte skulle bli möjligt:

  • Kan ni utifrån er konfirmandplanering, skriva ett antal frågeställningar, göra case med värderingsfrågor som konfirmanderna kan besvara och reflektera kring enskilt?
   I så fall kan de skickas via mail till konfirmanderna, eller man kan bilda en grupp på sociala medier där frågorna läggs ut och samtal kan föras digitalt. 
  • Kanske finns det möjlighet att träffas fysiskt färre gånger med färre konfirmander i taget där frågor eller case kan delas ut och introduceras?

   Konfirmandundervisning digitalt
   Nu finns digitala konfirmandlektioner från Verbum tillgängliga för församlingarna kostnadsfritt. Där kommer att läggas in fler lektioner allt eftersom Se Verbums webb.

   Unga ledare
   Det är en trygghet att fortsätta träffas så länge det går, med verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

   Om så inte skulle bli möjligt:

  • För de unga ledare som går församlingens ledarutbildning kan man göra på samma sätt som med konfirmanderna; digitala läsningar exempelvis att skicka ut uppgifter som ingår i utbildningen på mail till de unga ledarna eller
  • Skapa en grupp på sociala medier där samtal kan föras kring frågorna digitalt.


   Konfirmationsgudstjänster
   Biskoparnas pastorala råd innebär att gudstjänster fortsätter firas men anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

   Om så krävs:

  • Konfirmationsgudstjänsten kan genomföras i kretsen av de närmaste.
  • Konfirmandgruppen kan delas i mindre grupper. Varje grupp får en egen tid för konfirmationsgudstjänst, antalet gudstjänstdeltagare blir naturligt färre.
  • Tänk på möjligheten att filma eller livesända konfirmationsgudstjänsten, för anhöriga 70+, för deltagare med sjukdomssymptom eller för att allmänt begränsa antalet. Se information om digitala gudstjänster (juridik, teknik och innehåll när du planerar att spela in och sända gudstjänster)
  • Kanske finns det möjlighet att skjuta på konfirmationsgudstjänsten till senare i vår, i sommar eller till hösten.

   Vi kan ge tips och fungera som bollplank, men som vanligt är det församlingen eller pastoratet, ytterst kyrkoherden, som beslutar hur verksamheter och gudstjänster kan genomföras. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en mall för bedömning av vilka aktiviteter som kan fortgå, kopplat till vilka riskreducerande åtgärder som kan vidtas.Läs mer om den här.

   Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, Jon Falk, stiftspedagog

   

  ​​

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Åsa Wiik Sandlund, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2022-01-17
  X
  Dokumentid: 1487150- Webid: 21094 - Unitid: 12