Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Struktur- och indelningsförändringar

  All förändring föder ett visst mått av oro och smärta, men öppnar samtidigt för nya perspektiv och möjligheter. Den här verkligheten möter vi ständigt i olika bilder i vår kristna tro.

  Förändringar i befolkningsstrukturen får en allt större betydelse för kyrkan i framtiden. Vad får detta för konsekvenser för våra församlingar i Luleå stift och hur kan man med gemensamma krafter skapa långsiktigt bärkraftiga församlingar och pastorat? 

  Luleå stift har utarbetat en arbetsmodell som församlingarna kan använda när det är aktuellt med  strukturförändringar. Kontakta gärna oss om du har några frågor. 

  Skapad:2021-08-24 11:00:00

  Nu är det hög tid för pastoraten att planera höstens val av församlingsråd. Som en hjälp i arbetet har Luleå stift producerat en broschyr med fokus på de regelverk som behöver följas.

  Läs mer om Dags att välja församlingsråd
  Skapad:2021-03-15 11:31:00

  Luleå stift har i samverkan med Härnösand, Uppsala och Stockholms stift tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial för att att rusta förändringsledare i deras förändringsprocesser. Här kan du läsa mer och ladda ner en digital version av materialet.

  Läs mer om Leda förändring i Svenska kyrkan

  Foto: Hanna Wallenberg

  Skapad:2019-09-24 10:40:00

  Stiftsstyrelsen har fastställt promemoria om fastställande av prästorganisation. Här kan du ladda ner materialet.

  Läs mer om Promemoria om fastställande av prästorganisation

  Skapad:2019-04-08 10:20:00

  Handboken beskriver hur arbetet med indelningsförändringar går till, från initiativ till beslut. Fjärde reviderade upplagan kommer från tryckeriet inom kort och går nu att hämta som pdf.

  Läs mer om Handbok för förändringsarbete

  Foto: Emma Berkman/Luleå stift

  Skapad:2019-02-19 07:45:00

  Tillsammans har kyrkokansliet, Luleå, Härnösand och Uppsala stift utvärderat arbetet med strukturfrågor och hur församlingsanställda uppfattat strukturarbetet inför bildandet av nya pastorat, åren 2013–2018.

  Läs mer om Strukturarbetet utvärderat
  Skapad:2019-02-20 07:45:00

  Biskop Åsa Nyström har arbetat med indelningsförändringar i både Uppsala stift och Luleå stift. I en film berättar hon kort om sina tankar kring det och lärdomar från den processutvärdering som gjorts.

  Läs mer om Biskopen om pastorat som bärkraft

  Foto: Luleå stift

  Skapad:2013-10-31 16:19:00

  Karta över Luleå stifts församlingar och pastorat

  Läs mer

  Bloggen Uppdrag förtroendevald

  Bloggen Uppdrag förtroendevald är en del av studiematerialet med samma namn. Här finns bra material som även är användbart för församlingarna i ett förändringsarbete.

  Till bloggen >

  Medlemsprognos till 2030

  Nu finns prognoser för hur antalet medlemmar i Svenska kyrkan väntas förändras under tiden 2013-2030. Följ utvecklingen för församlingarna i din kommun eller ditt stift!

  Läs mer

  Här hittar du prognoserna

  Redaktör
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Katarina Wuopio, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2022-02-18
  X
  Dokumentid: 45144- Webid: 21094 - Unitid: 12