Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen

  SKKB bildades 1996 i Alta, Nordnorge vid en tvärkyrklig konferens på inbjudan och initiativ av Nord-Hålogaland bispedømme, Norge.

  Bildandet av SKKB föregicks av stadigt växande kontakter kors och tvärs inom regionen, särskilt efter 1989 då gränsen till Ryssland åter öppnades.

  För Luleå stifts del inleddes kontakterna med den Ryska ortodoxa kyrkan på Kolahalvön genom deltagande i en fredskonferens i Murmansk och genom att dåvarande biskop Weman i början av 1990-talet inbjöd en kör från Murmansk till Luleå stift.

  Sedan flera årtionden tillbaka har därtill präster från de fyra nordliga lutherska stiften träffats till nord-nordiska prästmöten vart annat år och många församlingar har haft nära kontakter med församlingar i de nordiska grannländerna.

  Många olika kommunkontakter och församlingskontakter, mellan orter/församlingar i Luleå stift förekommer också med större och mindre intensitet. Nära kontakter och samarbete mellan östlaestadianska väckelsen i nedre Tornedalen och Ingermanlands lutherska kyrka förekommer också.

  SKKB arbetar inom fem prioriterade områden

  1. Kontakt och utbyte. (körutbyte, barnläger, deltagande i varandras kyrkliga högtider.)
  2. Miljöfrågor (seminarium om kärnsäkerhet, skapelseteologi, kyrkans miljöansvar)
  3. 3. Diakoni (seminarium om diakoni, kyrkans samhällsansvar och analys av sociala situationen)
  4. Ursprungsbefolkningar
  5. Undervisning och forskning (seminarium om luthersk-ortodox dialog, kurs i ryska och engelska, seminarium för barn- och ungdomsledare)

  Viktiga principer i SKKB:s arbete

  • respekt
  • vänskap
  • öppenhet
  • samarbete
  • ömsesidighet
  • kärlek

  … samt "att inte blanda sig i det inre kyrkolivet"

  Nio stift är  medlemmar i SKKB

  Ryssland

  • Murmansk & Montsjegorsk stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (fr 1996)
  • Arkhangelsk & Kholmogory stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (fr 1996)
  • Petrosavodsk & Karelen stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (fr 1999)
  • Ingermanlands lutherska kyrka (fr 1999)

  Norge

  • Norska kyrkan Nord-Hålogaland bispedømme (fr 1996)
  • Norska kyrkan Sør-Hålogaland bispedømme (fr 2008)

  Sørhålogaland bispedømme, ett nionde stift inom Barentsregionen, deltar associativt genom sitt grannstift Nord-Hålogaland bispedømme.

  Sverige 

  • Svenska kyrkan Luleå stift (fr 1996)

  Finland

  • Oulu finska orthodoxa stift (fr 1999)
  • Finska kyrkan Oulu stift (fr 1996)

   

  Redaktör
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Dag Hedin, Härnösands stift
  Uppdaterad
  2019-10-22
  X
  Dokumentid: 43190- Webid: 21094 - Unitid: 12