Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Personal- och själavård

  Foto: Håkan Sjunnesson

  Församlingsarbetet och medarbetarskapet ställer oss i situationer som är både givande och krävande. I privatlivet vet vi att det kan vara på ett liknande sätt. Det är viktigt och eftersträvansvärt att så långt det är möjligt, hitta balansen mellan arbete och privat sfär och att få må bra i helheten.

  Vi kan möta er utifrån tre perspektiv

  Organisationen

  Hur mår vi som församling? Vi erbjuder insatser för hela arbetslaget där vi ofta startar med en arbetsmiljökartläggning.

  Gruppen

  Hur mår vi i personalgruppen? Vi erbjuder arbetslagsutveckling och konflikthantering. Vi erbjuder också arbetshandledning antingen homogena eller blandade grupper och arbetar då med det som utmanar och är tungt och tärande i arbetet. Gruppen kan på så sätt utvecklas och växa.

  Individen

  Hur mår jag själv? Vi erbjuder enskild själavård, psykoterapi och stödsamtal där du kan jobba med längtan eller oro kopplat till den privata sfären i livet och de personliga frågorna. Vi ser varje människas livsberättelse som unik och vi hjälper er att få möjlighet att möta er själva och att ta sig fram trots svårigheter och motgångar.

  Foto: Ill: Maria L Pedersen

  Skapad:2010-05-03 13:20:00

  Luleå stift vill uppmuntra församlingsanställda till att gå i handledning. Arbetshandledning ger möjligheter för den handledde att bearbeta konkreta och praktiska frågor och att utveckla sin professionalitet. Arbetshandledning är också en metod för att förebygga arbetsmiljöproblem.

  Läs mer om Arbetshandledning


  Foto: Ola Johansson

  Retreater

  Skapad: 2018-11-21 09:56:00

  Luleå stift anordnar regelbundet retreater med personlig vägledning. Församlingsmedarbetare i Luleå stift har dessutom möjlighet att söka stipendium för att åka på retreat, en gång per år.

  På Luleå stifts kurssida hittar du aktuella retreater >

  Läs mer på retreatstipendier >


  Arbetsgivarens plan för återgång

  När en medarbetare förväntas vara borta minst 60 dagar på grund av sjukdom ska arbetsgivaren göra en plan för återgång i arbete. Detta som ett stöd i rehabiliteringsarbetet. Planen ska göras senast 30 dagar efter den första sjukdagen.
    
  Regeländringen från Försäkringskassan rör alla arbetsgivare, om det är inte uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att den inte kan komma tillbaka till arbete.

  Läs mer på Försäkringskassans hemsida >

     

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2018-11-21
  X
  Dokumentid: 42324- Webid: 21094 - Unitid: 12