Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Personal- och själavård

  I både arbete och privatliv kan vi ställas inför situationer som är krävande. Luleå stift erbjuder personal- och själavård med syfte att hjälpa dig må bra i helheten.

  Foto: Johannes Frandsen/Ikon

  Skapad:2010-03-12 10:10:00

  Luleå stift erbjuder personalvård såsom till exempel organisationsutveckling, rehabilitering och olika typer av stödjande samtal.

  Läs mer om Personalvård
  Skapad:2012-10-17 08:34:00

  Luleå stifts kontaktpersoner – vi finns till för dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer.

  Läs mer om Kontaktpersoner i händelse av sexuella övergrepp
  Skapad:2020-02-27 10:31:00

  Själavårdscentrum finns till för dig som anställd medarbetare i Svenska kyrkan. Vi erbjuder olika typer av stöd och utveckling, såsom enskild själavård, arbetshandledning, retreater och utbildningar.

  Läs mer om Själavårdscentrum

  Foto: Kristin Lidell/Ikon

  Skapad:2010-03-26 08:50:00

  Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

  Läs mer om Sjukhuskyrkan

  Vi kan möta er utifrån tre perspektiv

  Organisationen

  Hur mår vi som församling? Vi erbjuder insatser för hela arbetslaget där vi ofta startar med en arbetsmiljökartläggning.

  Gruppen

  Hur mår vi i personalgruppen? Vi erbjuder arbetslagsutveckling och konflikthantering. Vi erbjuder också arbetshandledning antingen homogena eller blandade grupper och arbetar då med det som utmanar och är tungt och tärande i arbetet. Gruppen kan på så sätt utvecklas och växa.

  Individen

  Hur mår jag själv? Vi erbjuder enskild själavård, psykoterapi och stödsamtal där du kan jobba med längtan eller oro kopplat till den privata sfären i livet och de personliga frågorna. Vi ser varje människas livsberättelse som unik och vi hjälper er att få möjlighet att möta er själva och att ta sig fram trots svårigheter och motgångar.

   

   

  Arbetsgivarens plan för återgång

  När en medarbetare förväntas vara borta minst 60 dagar på grund av sjukdom ska arbetsgivaren göra en plan för återgång i arbete. Detta som ett stöd i rehabiliteringsarbetet. Planen ska göras senast 30 dagar efter den första sjukdagen.
    
  Regeländringen från Försäkringskassan rör alla arbetsgivare, om det är inte uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör att den inte kan komma tillbaka till arbete.

  Läs mer på Försäkringskassans hemsida >

     

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2021-04-08
  X
  Dokumentid: 42324- Webid: 21094 - Unitid: 12