Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Stiftets ledning

  Stiftskansliet i Luleå fotograferat från domkyrkans torn

  Stiftskansliet i Luleå fotograferat från domkyrkans torn

  Stiftet bedriver verksamhet inom en rad områden. Syftet är att främja församlingarna i deras grundläggande uppgift; gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har också tillsyns- och förvaltningsuppgifter.

  På stiftskansliet finns en stiftsdirektor som är ansvarig för stiftskansliets arbete och anställda.

  Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. Som "pastor pastorum" alltså herdarnas herde, är biskopen den främste bäraren av prästämbetet. En viktig uppgift är att ha kontakt med prästerna i stiftet, både nuvarande och blivande. I sitt uppdrag ska biskopen viga diakoner och präster till tjänst, samt leda domkapitlet som har tillsyn över dessa. Biskopen bär ansvar för att Guds ord blir rent förkunnat och sakramenten rätt förvaltade. Biskopen är också ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

  Tillsammans kan stift och församling anta utmaningar och hitta nya lösningar. Tillsammans förvaltar vi kallelsen att tydliggöra Guds vilja i den värld som har blivit vår.

  Budget och verksamhetsplan för Luleå stift finns att hämta här nedan.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-02-17
  X
  Dokumentid: 38481- Webid: 21094 - Unitid: 12