Dölj bild

Luleå stift

September

Diakonala rummet
18 september, via videokonferens

Själavård för unga
20 september + fyra tillfällen, Storumans församlingshem

Flyktingarbetet i församlingen
28–29 september, 26–27 oktober samt 30 november–1 december, Älvsby folkhögskola

Oktober

Andlig vägledning seminarium 3
10–11 oktober, Stiftsgården i Skellefteå

Att leda kör
12 oktober, Backens prästgård i Umeå
(Läs mer i bifogad fil)

Att leda kör
13 oktober, Mjölkuddskyrkan i Luleå
(Läs mer i bifogad fil)

"Hållbar värld för alla" Inspirationsmöte för internationella ombud, församlingarnas internationella grupper och andra intresserade
14 oktober, Stiftsgården i Skellefteå

Fortbildningsdag för vigningstjänster och dagen efter nomineringsval till biskopsvalet samt val till domkapitel
16-17 oktober, Kulturens hus i Luleå
(Läs mer i bifogad fil)

"Jag vill också vara en ängel" Om att möta personer med utvecklingsstörning och deras delaktighet i Svenska kyrkan
20 oktober, Solviks folkhögskola

Att orka stå kvar
24 oktober, Stiftsgården i Skellefteå

Retreat med personlig vägledning/Ignatiansk tradition
20-26 oktober, Munkvikens lägergård

Stiftets fastighetsdagar
25-26 oktober, Stiftsgården i Skellefteå

November

Temadag om barnrättsperspektiv i församlingen – Barn och unga i fokus
8 november, Vindelns församlingsgård 

Temadag om barnrättsperspektiv i församlingen – Barn och unga i fokus
9 november, stiftskansliet i Luleå

Diakonala rummet
13 november, via videokonferens

Uppföljning och handledning för de som gått kursen Själavård för unga ht 2017–vt 2017

21 november, Stiftsgården i Skellefteå

Mötesplats stift och student (MSS)
23–26 november, Edelviks folkhögskola

Grundutbildning i webbverktyget Content Studio
23 november, stiftskansliet i Luleå

Webbverkstad
24 november, stiftskansliet i Luleå

December

Samling för nyligen vigda och mottagna präster i Luleå stift
11–12 december, Storstrands kursgård 

Redaktör
Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
Innehållsansvarig
Åsa Björkman, Stiftskansliet i Luleå stift
Uppdaterad
2017-09-13 10:33
X
Dokumentid: 45703- Webid: 21094 - Unitid: 12