Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Krisberedskap

  Ljuständning i Luleå domkyrka.

  Ljuständning i Luleå domkyrka. Foto: Maria Lundström Pedersen

  När det ofattbara händer vet vi att Svenska kyrkan spelar en stor roll som samhällsaktör. Både som samverkanspartners i olika krisgrupper, men också för den enskilda människan.

  Svenska kyrkan vilar på en tro på en närvarande Gud också i det allra svåraste. Kyrkans språk och riter kan uttrycka det ofattbara och här finns personal med erfarenhet av att möta människor i svåra situationer. Kyrkan har också gudstjänstrum och andra lokaler där människor kan samlas.

  Samverkan med regionala aktörer

  Luleå stift samverkar med övriga aktörer på regional nivå: länsstyrelser, polis, sjukvård, försvarsmakt. I samverkan skapas en lägesbild av händelsen. Stiftets uppdrag är att stödja församlingarna så att de kan förverkliga det som är kyrkans uppgift – att vara en mötesplats och att vara en synlig bild av Guds närvaro.

  Stiftskansliet i Luleå har en krisledningsgrupp (KLG) som möts regelbundet och i händelse av kris arbetar utifrån en beredskapsplan som snabbt kan aktiveras.Stiftets beredskapshandläggare är också en kontakt för församlingar i stiftet som har allmänna frågor kring beredskap.

  Samverkansplan inom kontrakt

  Krisledningsgruppen har ett nära samarbete med kontraktsprostarna. Det finns också en samverkansplan inom kontrakt, som är tänkt att användas vid allvarliga och extraordinära händelser då en eller flera församlingar drabbas så hårt att de egna resurserna inte räcker till för att lösa kyrkans uppgifter vid krisen. Kontraktsprosten samordnar då församlingarnas resurser. (Se bifogad fil)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2022-08-12
  X
  Dokumentid: 46772- Webid: 21094 - Unitid: 12