Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Globala rådet i Luleå stift

  Globala rådets uppgift är att vara referensgrupp för stiftets internationella arbete, flykting- och integrationsarbete samt hållbarhetsarbete.

  Rådet ansvarar för att tillsammans med stiftskansliets handläggare bevaka, arbeta för och informera om Svenska kyrkans internationella arbete, lokalt och globalt hållbarhetsarbete och den världsvida kyrkans synlighet och integration i våra församlingar.  

  Rådet bistår stiftet i dess ansvar att bygga relationer mellan Luleå stifts församlingar och vänstiften.  

  Globala rådet skall agera som ett rådgivande organ med syfte att säkerställa att de globala frågorna på ett naturligt sätt integreras i stiftets arbete på alla plan och bistår stiftet i uppdraget att främja församlingarnas verksamhet och engagemang inom de områden som rådet ansvarar för.  

  Rådet ska också verka för information och förankring av verksamheten i stiftsgemensamma forum och kallar till årliga samverkansmöte med SKUT, Svenska kyrkans Unga, EFS Norrbotten, EFS Västerbotten, Sensus och Älvsby folkhögskola.

  Ledamöter

  Lars-Gunnar Frisk
  Ordförande, stiftsstyrelsens representant
  E-post till Lars-Gunnar Frisk                                           

  Maria Klasson Sundin
  Sekreterare, stiftets internationella handläggare 
  Epost till Maria Klasson Sundin                                                  

  Maria Ekstedt
  E-post till Maria Ekstedt     

  Rickard Fjällström
  E-post till Rickard Fjällström 

  Åse Lindegren
  E-post till Åse Lindgren

  Anne Pekkari
  E-post till Anne Pekkari

  Nils Renström
  E-post till Nils Renström 

  Anna Wallström
  E-post till Anna Wallström               

  Anna-Stina Wikström
  E-post till Anna-Stina Wikström    

  Helena Wikström
  Svenska Kyrkans Ungas representant         

  Anders Ölund
  E-post till Anders Ölund 

  Redaktör
  849676d9-5f36-4faa-8c8a-29f0a9567fd9,
  Innehållsansvarig
  Anders Höglund, Luleå stift
  Uppdaterad
  2019-02-27
  X
  Dokumentid: 1413134- Webid: 21094 - Unitid: 12