Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Församlingsinstruktionen FIN

  Församlingsinstruktionen beskriver församlingens identitet och vision. Den är församlingens grunddokument att ha som utgångspunkt vid till exempel målarbete, verksamhetsplanering och budgetprioritering.

  En väl genomtänkt församlingsinstruktion underlättar församlingens liv och arbete. Den tydliggör den gemensamma inriktningen och stärker identiteten att vara kyrka i Guds värld. Församlingsinstruktionen fungerar också som ett tillsynsdokument för biskop och domkapitel.

  Den är ett styrdokument för den årliga planeringen och uppföljningen och kan så blir ett levande och uppskattat redskap i församlingens vardagsarbete.

  Det här vägledningsmaterialet har domkapitlet tagit fram i samråd med församlingarna i Luleå stift. Det är önskvärt att FIN har en så enhetlig utformning som möjligt i stiftets församlingar och pastorat, maximalt sex sidor bör eftersträvas. Använd de föreslagna rubrikerna och de Word-mallar som finns under "Upplägg FIN - stöd för struktur av församlingsinstruktion".  

  Skapad:2014-01-27 15:28:00

  Vägledning, stöd och riktlinker i arbetet med framtagande av församlingsinstruktionen.

  Läs mer om Vägledning FIN
  Skapad:2014-01-28 15:42:00

  Stöd för upplägg, struktur och rubriköversikt för församlingsinstruktionen.

  Läs mer om Upplägg för FIN
  Skapad:2014-01-27 15:39:00

  Förslag på samtalsfrågor och teman i arbetet med församlingsinstruktionen.

  Läs mer om Frågor och teman i arbetet
  Skapad:2020-06-23 10:28:00

  Vägledning och stöd i församlingens eller pastoratets analysarbete.

  Läs mer om Vägledning omvärldsanalys
  Skapad:2018-02-22 15:25:00

  Vägledning och stöd i arbetet med församlingens eller pastoratets BKA.

  Läs mer om Vägledning BKA

   

  Resurspersoner på stiftskansliet


  Övergripande arbete med FIN

  Stiftsadjunkt Ritvaelsa Seppälä
  E-post till Ritvaelsa Seppälä
  Tfn: 0920-26 47 34

  Juridik/domkapitel
  Stiftsjurist Heidi Stenberg
  E-post till Heidi Stenberg
  Tfn: 0920-26 47 48

  Barnkonsekvensanalys
  Stiftspedagog Maria Berglund
  E-post till Maria Berglund
  Tfn: 0910-72 57 16

  Musik och behörighetsnivåer för kyrkomusiker
  Stiftsmusiker Carolina Söderberg
  E-post till Carolina Söderberg
  Tfn: 0920-26 47 75

  Diakoni
  Stiftsdiakon Lena Lindström
  E-post till Lena Lindström
  Tfn: 0920-26 47 36 

  Redaktör
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Ritvaelsa Seppälä, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-06-26
  X
  Dokumentid: 813941- Webid: 21094 - Unitid: 12