Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Församlingsinstruktionen FIN

  Församlingsinstruktionen beskriver församlingens identitet och vision. Den är församlingens grunddokument att ha som utgångspunkt vid till exempel målarbete, verksamhetsplanering och budgetprioritering.

  En väl genomtänkt församlingsinstruktion underlättar församlingens liv och arbete. Den tydliggör den gemensamma inriktningen och stärker identiteten att vara kyrka i Guds värld. Församlingsinstruktionen fungerar också som ett tillsynsdokument för biskop och domkapitel.

  Den är ett styrdokument för den årliga planeringen och uppföljningen och kan så blir ett levande och uppskattat redskap i församlingens vardagsarbete.

  Det här vägledningsmaterialet har domkapitlet tagit fram i samråd med församlingarna i Luleå stift. Det är önskvärt att FIN har en så enhetlig utformning som möjligt i stiftets församlingar och pastorat, maximalt sex sidor bör eftersträvas. Använd de föreslagna rubrikerna och de wordmallar som finns under "Innehåll och rubriköversikt". 

     

  Skapad:2014-01-27 15:28:00
  Skapad:2018-02-22 15:25:00

  Resurspersoner på stiftskansliet

  Övergripande arbete med FIN
  Stiftsadjunkt Ritvaelsa Seppälä
  E-post till Ritvaelsa Seppälä
  Tfn: 0920-26 47 34

  Juridiska frågor/domkapitel
  Stiftsjurist Heidi Stenberg
  E-post till Heidi Stenberg
  Tfn: 0920-26 47 48

  Barnkonsekvensanalys
  Stiftspedagog Maria Berglund
  E-post till Maria Berglund
  Tfn: 0910-72 57 16

  Behörighetsnivåer för församlings/pastoratets kyrkomusiker
  Stiftsmusiker Carolina Söderberg
  E-post till Carolina Söderberg
  Tfn: 0920-26 47 75

  Diakonala frågor
  Stiftsdiakon Lena Lindström
  E-post till Lena Lindström
  Tfn: 0920-26 47 36 

  Redaktör
  849676d9-5f36-4faa-8c8a-29f0a9567fd9,
  Innehållsansvarig
  Ritvaelsa Seppälä, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2019-02-27
  X
  Dokumentid: 813941- Webid: 21094 - Unitid: 12