Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Egendomsförvaltning

  Markerna är utspridda men kyrkmarken är alltid nära: en del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära.

  Markerna är utspridda men kyrkmarken är alltid nära: en del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Foto: Jan Vikström

  I Luleå stift äger kyrkan totalt cirka 60 000 hektar mark. Av detta utgör myrar och berg en stor andel. Andra delar av marken har höga naturvärden och nyttjas därför inte för traditionellt skogsbruk. Kvar finns cirka 32 000 hektar att bedriva skogsbruk på. Kyrkan äger cirka 0,5 % av den produktiva skogsmarksarealen i stiftet.

  Under den första kristna tiden i Sverige, för cirka 1 000 år sedan, var en av förutsättningarna för att bilda en egen församling att det skapades förutsättningar för prästens utkomst. Det var den egendomsägande befolkningen i trakten som fick bidra med bland annat tiondet av gårdens avkastning. Dessutom skulle kyrkan tillföras skogs- och jordegendomar vars avkastning skulle gå till prästen. Dessa kom att benämnas prästlönefastigheter.

  Under lång tid var egendomen intakt, men framför allt på senare tid har försäljning av mark skett för bostadsbebyggelse och liknande. Intäkten från dessa försäljningar har fonderats i prästlönefonden.

  En del av intäkterna har använts för att köpa till mer skogsmark. Om en fastighet förvärvats med prästlönefondsmedel, utgör även denna en prästlönefastighet. Därför är även Stiftets hus i centrala Luleå, där bland annat stiftskansliet finns, en prästlönetillgång.
   
  Skogstillgångar och produktion
  Egendomsförvaltningen har uppdraget att bruka den produktiva skogsmarken. Varje år avverkas 35 – 40 000 kubikmeter virke. Skogen utgör den största delen ur resultatsynpunkt av prästlönetillgångarnas förvaltning och ger en årlig intäkt på 10 – 12 mkr.
   

  Det är jordbruksland, skogsland och renbetesland. Och all kyrklig jord är nära människan.

  Det är jordbruksland, skogsland och renbetesland. Och all kyrklig jord är nära människan. Foto: Ola Johansson

  Upplåtelser och arrenden
  Eftersom kyrkans mark ofta är belägen tätortsnära, finns ett behov att få nyttja marken för olika, allmänna, ändamål. Elljusspår, master för telekommunikation, skidanläggningar, raststugor, tomtmark för fritidshus är några ändamål. Dessutom upplåts rätt till jakt och fiske, mark för biltestverksamhet, försvarsändamål, rengärden med mera.

  Egendomsförvaltningen administrerar cirka 300 markarrenden (bostads-, lägenhets- och anläggningsarrenden), cirka 130 jakträttsupplåtelser, ett 20-tal jordbruksarrenden och cirka 10 fiskerättsupplåtelser. Totalt ger arrenden och upplåtelser mer än 1 miljon kronor per år i intäkter.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emma Dahlbäck, Hortlax församling
  Uppdaterad
  2018-04-25
  X
  Dokumentid: 42200- Webid: 21094 - Unitid: 12