Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Diakonrekrytering

  • Diakonvigning i Luleå domkyrka

  En av kyrkans uppgifter är att hjälpa människor att hitta sin plats, där människan kan komma till sin rätt och använda sina gåvor.  

  En miljö som präglas av ett diakonalt förhållningssätt blir rekryterande. Det är i mötet med Gud och mötet med varandra som rekrytering sker.

  Biskopsbrevet om diakoni (2015) talar om att skapa en miljö som ”signalerar en öppenhet för människors situation och en omsorg kombinerad med respekt för vars och ens integritet.”

  ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss”. Fil 2:5-7.

  Församlingen är den viktigaste rekryterande miljön

  Att i församlingen se och bekräfta människor som kan bli framtida medarbetare i Svenska kyrkan är viktigt för kompetensförsörjningen framöver.

  Det är bra om broschyrer om utbildning till församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker och präst ligger framme i kyrkor och församlingshem. Broschyrerna beställs via Svenska Kyrkans webbshop

  Stiftsdiakon Carina Johansson har ett särskilt ansvar att följa och guida blivande diakoner. 

  Att bli diakon

  Diakonutbildning kan vara något för den som:

  • Vill möta människor i utsatta livssituationer.
  • Vill vara en länk mellan kyrka och samhälle, en röst för människovärde och mänskliga rättigheter och en ledare för församlingens diakonala arbete.  

  Luleå stifts antagningsprocess

  • Samtal med stiftsrekryterare och biskop.
  • Delta i ”Mötesplats stift och student” som omfattar två veckoslutskurser på sammanlagt åtta dagar. 
  • Genomföra sammanlagt åtta veckors handledd församlingspraktik.
  • Delta i ett stiftsarrangemang.
  • Genomgå stiftets antagningskonferens.

  Efter godkänd diakonutbildning och erbjuden tjänst som diakon kan diakonvigning genomföras.

  Att arbeta i Svenska kyrkan

  Läs mer om att arbeta i Svenska kyrkan i Luleå stift här.
  Via länken finns också foldrar om olika yrkesprofiler att hämta.

   

  Redaktör
  849676d9-5f36-4faa-8c8a-29f0a9567fd9,
  Innehållsansvarig
  Carina Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2018-08-24
  X
  Dokumentid: 1404843- Webid: 21094 - Unitid: 12